Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 10. do 17. prosince 2006

Autor: J. Sojka <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 09. 12. 2006



Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 10. do 17. prosince 2006

Přehled bohoslužeb ve formátu .pdf
Svátky a památky:
neděle 10.12. 2. neděle adventní
středa 13.12. sv. Lucie, panny a mučednice
čtvrtek 14.12. sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
neděle 17.12. 3. neděle adventní

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 10.12.
11.00 mše sv. za Josefa Sojky, manželky a celou přízeň
úterý 12.12.
16.00 příležitost ke svátosti smíření
7.00 mše sv. za Ludmilu Pokornou
čtvrtek 14.12.
16.30 modlitba sv. růžence
pátek 15.12.
16.00 příležitost ke svátosti smíření
17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za rodiče Mičánkovy, dva syny, Oldřicha Maška, rodiče a Jiřinu Maškovu
sobota 16.12.
13.30 pohřeb paní Marie Vykypělové
neděle 17.12.
7.45 mše sv. za Františka a Klotyldu Sojkovy, snachu Ludmilu, Marii a přízeň


Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

všední dny: mše sv. v 6.00 a 15.00 hodin
sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin
neděle: mše sv. v 9.00 a 10.30 hodin (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 10.12. 9.30 mše sv. za Františka a Andělu Mičánkovy, dva syny a Františka Melichara
středa 13.12. 15.30 příležitost ke svátosti smíření
17.00 mše sv. za farnost
neděle 17.12. 9.30 mše sv. za Josefa Ráčka a rodinu, Aloise Vildomce, rodiče a duše v očistci

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 10.12. 8.00 mše sv. za farnost
středa 13.12. 18.00 - 19.00 příležitost ke svátosti smíření
neděle 17.12. 11.00 mše sv. za Žofii Chmelíčkovu, manžela a dvoje rodiče


* Objednané kalendáře na rok 2007 jsou k dostání od této neděle 10.12. v zákristii.
* Přehled bohoslužeb na vánoce, termíny předvánoční zpovědi, a další informace jsou ve Farním
zpravodaji, který je k rozebrání zdarma vzadu v kostele.


Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 549 430214 P. Oldřich Chocholáč mobil: 605 900 544