Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 14. do 21. ledna 2007

Autor: J. Sojka <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 14. 01. 2007Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 14. do 21. ledna 20077

Přehled bohoslužeb ve formátu .pdf


Svátky a památky:

neděle 14.1. 2. neděle v mezidobí

středa 17.1. sv. Antonína, opata

čtvrtek 18.1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

neděle 21.1. 3. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 14.1. 7.45 mše sv. za rodinu Žákovu a syna, manžele Zelených a zemřelou rodinu, za rodinu Juříčkovu, syna a vnuka Zdeňka
úterý 16.1. 17.00 mše sv. za Marii a Josefa Kovaříkovy a zemřelou přízeň
čtvrtek 18.1. 16.30 modlitba sv.růžence
pátek 19.1. 17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Sojkovu a Juříčkovu
sobota 20.1. farní výlet na prohlídku betlémů - Třešť a poutního místa Kostelní Vydří
neděle 21.1. 7.45 mše sv. za farnost

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle 7.1. mše sv. v 9.00 a 10.30 hodin

všední dny: mše sv. v 15.00 hodin

sobota a neděle: mše sv. v 10 hodin

(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 14.1. 9.30 mše sv. za farnost

středa 17.1. 17.00 mše sv. na úmysl dárce

neděle 21. 1. 9.30 mše sv. za rodinu Knoflíčkovu a Nováčkovu, za Ludmilu a Bohuslava Ráčkovy, syna, dvoje rodiče a duše v očistci


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 14.1 11.00 mše sv. za Oldřicha Jandu a celou rodinu, za rodinu Mičánkovu a Pestrovu

čtvrtek 18.1. 17.00 mše sv. za rodiče Nehybovy, rodinu Kratochvílovu a Kadlecovu

neděle 21. 1. 11.00 mše sv. za rodiče Melicharovy, dva syny, rodiče Klusákovy a dva syny


* Tříkrálová sbírka 2007. V  Deblíně jsme přispěli 42.665 Kč, v Braníškově 5.504 Kč. Nelepeč, Žernůvka, Čížky a Úsuší darovali 5.740 Kč. V Kuřimské Nové Vsi a Prosatíně se vybralo 4.042 Kč. V obci Křoví se vybralo 15.574 Kč. Děkuji všem dárcům i koledníkům.

* V sobotu 20. ledna pojedeme na celodenní farní zájezd na prohlídku betlémů v Třešti se zastávkou na poutním místě v Kostelním Vydří. Odjezd z Deblína v 7.30 hodin (zastávka autobusu obecní úřad), Křoví 7.40 h. od kostela, Křižínkov , Katov v 7.45 h.(autobusová zastávka), Kuřimská Nová Ves v 7.50 h. (autobusová zastávka). Příspěvek na dopravu dospělí 130,- Kč, děti a studenti 70,- Kč.

* Kdo má v držení klíče od fary a kostela a nezapsal se minulou neděli, prosím, aby přišel do zákristie.

* Deblín: Předplatné týdeníku Světlo a Katolického týdeníku na rok 2007 vyrovnejte u paní Mičánkové.

Farní knihkupectví bude otevřeno vždy půl hodiny po nedělní mši svaté na faře.

Druhé setkání farní rady se uskuteční dnes v neděli 14. ledna v 18 hodin na faře.
Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 549 430214 P. Oldřich Chocholáč mobil: 605 900 544
Internetové stránky farnosti jsou na nové adrese: www.farnostdeblin.cz