Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 18. do 25. února 2007

Autor: J. Sojka <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 17. 02. 2007Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 18. do 25. února 2007

Přehled bohoslužeb ve formátu .pdf


Svátky a památky:

neděle 18.2. 7. neděle v mezidobí

středa 21.2. Popeleční středa - den přísného postu

čtvrtek 22.2. Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

pátek 23.2. sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

neděle 25.2. 1. neděle postní

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 18.2. 7.45 mše sv. za rodinu Sojkovu, Balákovu, Vyčítalovu a celou zemřelou přízeň

středa 21.2. 18.30 mše sv. (s udělováním popelce) za rodinu Koudelkovu a celou zemřelou přízeň

čtvrtek 22.2. 16.30 modlitba sv. růžence

pátek 23.2. 16.15 pobožnost křížové cesty (děti)
17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Sojkovu a Kropáčkovu

sobota 24.2. 7.45 mše sv. za rodinu Musilovu, Urbanovu a Tribulovu

neděle 25.2. 7.45 mše sv. za rodinu Davidovu a Maškovu
15.00 pobožnost křížové cesty (kněz)

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

všední dny: mše sv. v 15.00 hodin

sobota a neděle: mše sv. v 10 hodin

(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 18.2. 9.30 mše sv. za Miroslava Mateju, rodinu Matejovu, Růženu Bahenskou, rodiče Sisovy a Ráboňovy, za Františka Chybu, rodiče a sourozence

středa 21.2. 17.00 mše sv. (s udělováním popelce) za Josefa Fronce a dvoje rodiče

neděle 25.2. 9.30 mše sv. za farnost
10.30 pobožnost křížové cestyKuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 18.2. 11.00 mše sv. za farnost

čtvrtek 22.2. 17.00 mše sv. za Antonii Jandovu a duše v očistci

neděle 25.2. 11.00 mše sv. (s udělováním popelce) za rodiče Tomkovy, syna Josefa a rodiče Dobešovy, živé a zemřelé příbuzné
14.00 pobožnost křížové cesty


* Poděkování - brigádníkům na faře v Deblíně; všem kdo se zúčastnili adoračního dne v Křoví.
* Popeleční středou 21.února vstupujeme do doby postní.
* Příští neděli 25. února bude sbírka věnována na Haléř sv. Petra.
* Od 22. února srdečně zveme všechny zájemce o zpěv do obnoveného sboru v Deblíně. Pravidelná setkání sboru budou každý čtvrtek v 18 hodin na faře. Nutná pravidelná účast.
* Farní knihkupectví bude otevřeno vždy půl hodiny po nedělní mši svaté na faře v Deblíně.
Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 549 430214 P. Oldřich Chocholáč mobil: 605 900 544
Internetové stránky farnosti jsou na nové adrese: www. farnostdeblin.cz