Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 23. do 30.března 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 23. 03. 2008Přehled bohoslužeb

v týdnu od 23. do 30. března 2008

Svátky a památky:             

 

neděle    23.3.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

neděle    30.3.  2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství

       

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    23.3.    7.45            slavnostní mše sv. za farnost

(svátost křtu příjme Adéla Crhová)

                            15.00            Farní den - divadlo v sokolovně Deblín

pondělí   24.3.   7.45            slavnostní mše sv. za Karla Kovaříka a celou rodinu

čtvrtek    27.3.   16.30            modlitba sv. růžence

pátek       28.3.   17.00            mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Koudelkovu, Sojkovu a Lelinovu

sobota    29.3.     7.45            mše sv. za živou a zemřelou rodinu Klusákovu a Moučkovu

neděle    30.3.     7.45            mše sv. za rodiče Horňanských. sestru, bratra a manželkuKřoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    23.3.            9.30   mše sv. za živou a zemřelou rodinu Rémanovu, Vykypělovu,

Aloise Juříčka a Karla Kovaříka, za Antonína Jandu, rodiče,

sourozence, rodiče Musilovy a děti

pondělí  24.3.          9.30     slavnostní mše sv. za Anežku Andrlovu

neděle    30.3.           9.30     mše sv. za farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    23.3.            11.00    mše sv. za rodiče Balabánovy, syny, rodiče Pokladníkovy,

   manžele Maškovy, Pokladníkovy a duše v očistci

pondělí   24.3.           11.00    slavnostní mše sv. za Boží ochranu a na dobrý úmysl

neděle     30.3.           11.00     mše sv. za rodinu Matouškovu, Pestrovu, živé a zemřelé příbuzné


 

* Srdečně zveme na  divadelní představení " Karkulka" v neděli 23.3. v 15.00 hodin v sokolovně Deblín.  Zve farní divadelní společnost.

* Všechny srdečně zveme na Velikonoční výstavku výrobků dětí na faře v Deblíně

tento týden po bohoslužbách v neděli, pondělí, pátek, sobotu a příští neděli.

V neděli a pondělí je zároveň otevřeno farní knihkupectví na faře.

* POZOR! Příští neděli se mění zimní čas na letní (vyspíme se o hodinu méně).

Požehnané prožití velikonočních svátků Vzkříšení našeho Pána.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503,

www.farnostdeblin.cz      

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544