Zpět na původní článek na webu

Předávání víry v rodině

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 04. 2008

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu nabízí rodičům kurz, jehož cílem je společné hledání toho, jak žít svoji víru pravdivě a dětem srozumitelně, abychom jim svými postoji nebyli překážkou víry v Boha. Ve čtyřech navazujících setkáních budeme hovořit o křesťanských hodnotách ve spojení s lidskými dovednostmi (kompetencemi) a jejich důležitosti pro předávání víry v rodině. Kurz je vhodnou příležitostí k ekumenickému setkání křesťanů různých denominací.

Program je založen na zážitkových technikách zapojujících různé stránky lidské osobnosti doplněných teorií zaměřenou na základní křesťanské postoje.


Témata:           důvěra, úcta, autorita, umění dávat a přijímat, odpuštění

Kde: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno 602 00

přednáškový sál


Kdy: pondělí 17.30–20.00 hod.

Termíny: 12. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2008


Lektoři: Mgr. Ing. Marie Oujezdská, Ing. Josef Horský

Koordinátor: Dana Chaloupková, dana.chaloupkova@centrum.cz


Kurzovné: 350 Kč/ osoba, 600 Kč/ manželský pár


Přihlášky: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno,

recepce CRSP – tel.: 542 217 464, 731 402 731