Zpět na původní článek na webu

Zemřel Mons. František Baťka

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Stalo se, Vydáno dne: 18. 06. 2008

Zemřel tiše, po krátké nemoci, v odevzdanosti do vůle Páně, posilněn sv. svátostmi, smířen s Bohem a rozloučen s lidmi, ve společenství bratří a sester Domova sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova v úterý 17. června 2008 ve věku 85 let a v 61. roce kněžství. 


PARTE ZDE

Mons. František Baťka se narodil 2. 12. 1922 v Kosticích u Břeclavi v rodině Františka a Anny Baťkových. Jako student se podílel na stavbě farního kostela v Tvrdonicích, kde po svém kněžském svěcení 5. 7. 1947 v Brně slavil i primici. Působil v duchovních správě v brněnské diecézi ve farnostech Měřín, Bohdalov, Brno - Židenice, Mikulčice, Slavonice, Kunštát a v dalších okolních farnostech, kam dojížděl. Jeho posledním působištěm v letech 1990 - 2004 byly farnosti Mikulčice a Lužice, kde obnovil cyrilometodějskou úctu a zbudoval poutní areál. Od roku 2005 žil na odpočinku na Žernůvce. V roce 2006 byl jmenován Monsignorem s titulem kaplan Jeho svatosti.

Otec František byl dobrý, poctivý a radostný. Stal se zbožným a statečným knězem, oddaným církvi
i své brněnské diecézi, pro kterou snášel i léta ve vězení (1949 - 1954). Jeho život byl naplněn prací, láskou, službou i utrpením. Byl horlivým obnovitelem liturgického života po Druhém vatikánském koncilu, pracoval na záchraně duší i Božích stánků, rozšiřoval úctu k našim moravským patronům. Miloval svůj rodný kraj, kam se rád vracel ke svým příbuzným a známým.


 

Za život našeho drahého zemřelého poděkujeme všemohoucímu Bohu slavením mše svaté ve farním chrámu Páně sv. Mikuláše v Tvrdonicích, okr. Břeclav, dne 25. června 2008 ve 14 hodin. Po pohřebních obřadech bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na hřbitově v Kosticích, kde bude očekávat slavné vzkříšení.