Zpět na původní článek na webu

Jubileum 200 let kostela v Křoví

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 06. 2008

V neděli 29. června 2008 začíná Rok sv. Pavla, který vyhlásil papež Benedit XVI. u příležitosti 2000 výročí narození tohoto apoštola národů.
Zároveň ve farním kostele v Křoví zahájíme Jubilejní rok oslav 200 let farního kostela sv. Patra a Pavla.

Slavnostní mši sv. v 9.30 hodin sloužil velkomeziříčský děkan P. Jan Peňáz.Na místě dnešního kostela stával dřevěný kostel, který byl pro zchátralost zbořen v březnu 1807. Základní kámen nového kostela byl posvěcen 16. dubna 1807. Díky horlivosti mnoha farníku byla nová budova kostela dostavěna koncem září roku 1808. Rok postavení hlásá i malá deska nad hlavním vchodem do kostela. Nový farní kostel byl se vší slávou posvěcen děkanem v Bíteši Ondřejem Svobodou na svátek sv. Petra a Pavla 29. června 1809. Náklad na stavbu činil 14 tisíc zlatých.
(Podle knihy Jaromíra Kotíka "Letopisy obce Křoví" z roku 2000)Bližší informace o oslavách Jubilejního roku naleznete průběžně na těchto farních stránkách.

Jedním z vrcholů Jubilejního roku našeho kostela bude hodová mše svatá v sobotu 11. října 2008 v 11 hodin, na kterou přislíbil účast pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Všichni jste srdečně zváni.


Deska k Jubilejnímu roku na farním kostele v Křoví má tuto podobu a bude nás provázet až do 29. června 2009, kdy končí Rok sv. Pavla a naše farnost oslaví 200 výročí posvěcení kostela.

Návrh desky a její výroba byla provedena panem Janem Šustrem ze Žďáru nad Sázavou a na kostel byla instalována v předvečer slavnosti 28. června 2008 díky hasičům z Křoví.