Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 29. června do 6. července 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 28. 06. 2008Přehled bohoslužeb

v týdnu od 29. června do 6.července 2008


Svátky a památky:

neděle  29.6.       Slavnost sv. Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze

                           Zahájení Roku sv. Pavla

čtvrtek    3.7.     Svátek sv. Tomáše, apoštola

pátek       4.7.     sv. Prokopa, opata

sobota     5.7.     Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

neděle 6.7.   14. neděle v mezidobí

       

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  29.6.         7.45        mše sv. za Jana Baláka, dvoje rodiče a celou

                                                zemřelou přízeň
                                                                                (svátost křtu příjme Klára Bartesová)

úterý    1.7.            18.00     mše sv. za Josefa Sojky, manželky, syna Josefa, Miladu Sojkovu

 a duše v očistci

čtvrtek  3.7.            17.30    modlitba sv. růžence

pátek     4.7.           18.00     mše sv. za rodiče Horňanských, sestru, bratra a jeho manželku

sobota   5.7.          10.00      Braníškov - poutní mše sv. za Marii a Rudolfa Urbanovy,

rodinu Křížovu a celou zemřelou přízeň

neděle   6.7.            7.45     mše sv. na poděkování za prokázaná dobrodiní a další pomoc

pro živou rodinu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                        pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                           (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  29.6.     9.30  poutní mše sv. za rodinu Pokladníkovu, Crhovu, přízeň

                                     a duše v očistci, za rodinu Urbánkovu, rodiče Záklasníkovy a děti

                                     (slouží na zahájení Jubilea 200. let kostela v Křoví a Roku sv. Pavla

                                     děkan velkomeziříčský Jan Peňáz)

středa   2.7.    17.30  mše sv. za .......

pátek    4.7.    15.00  pohřeb paní Marie Rovenské z Křižínkova

neděle  6.7.     9.30   mše sv. za rodiče Urbanovy, Urbánkovy, Buštovy, živé a zemřelé,

za rodiče Urbánkovy, Boučkovy, živou a zemřelou přízeň

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   29.6.       11.00   mše sv. za farnost

čtvrtek   3.7.         18.00   mše sv. za rodinu Knoflíčkovu, Juříčkovu a duše v očistci

neděle    6.7.        11.00   mše sv. za Růženu Maškovu, Františka  a Janu Maškovy,

živou a zemřelou rodinu

 

* Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme letos v sobotu 5.7. poutní mší sv. v 10 hodin

v Braníškově a v neděli 6.7. při mši sv. v Deblíně, Křoví a Kuřimské Nové Vsi.

* Sbírka tuto neděli 29.6. je v Deblíně věnována na rekonstrukci fary.

*  Děkuji za pomoc při organizaci Farního dne minulou neděli a přinesené občerstvení.

*  Farní knihkupectví bude otevřeno až v září.

*  Zájemci o přijetí svátosti biřmování v Křoví se mohou hlásit v zákristii.

*  Zveme na Charismatickou konferenci ve dnech 9. - 13. července na brněnském Výstavišti.

* Děkujeme a prosíme o pomoc na rekonstrukci fary v Deblíně – i ve všední dny, podle domluvy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503,

www.farnostdeblin.cz      

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544