Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 6. do 13. července 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 05. 07. 2008Přehled bohoslužeb

v týdnu od 6. do 13. července 2008


Svátky a památky:

neděle 6.7.    14. neděle v mezidobí

pátek 11.7.    Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

neděle 13.7.   15. neděle v mezidobí

       

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 6.7.     7.45 mše sv. na poděkování za prokázaná dobrodiní a další pomoc

                            pro živou rodinu

úterý 8.7.      18.00 mše sv. za otce děkana Fejtu, otce Jašu a Jiřího Dvořáka

středa 9.7.     15.30 pohřeb pana Karla Marvánka z Úsuší

čtvrtek 10.7.  17.30 modlitba sv. růžence

                              v pátek a sobotu mše sv. není

neděle 13.7.   7.45 mše sv. za farnost

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                        pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                           (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 6.7.    9.30 mše sv. za rodiče Urbanovy, Urbánkovy, Buštovy, živé a zemřelé,

                           za rodiče Urbánkovy, Boučkovy, živou a zemřelou přízeň

neděle 13.7.   9.30 mše sv. za Antonína Soukupa, rodiče, Arnošta Katolického

                            a rodinu Švarcovu, za živou a zemřelou rodinu Rémanovu,

                            Vykypělovu, Aloise Juříčka a Karla Kovaříka

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 6.7.   11.00 mše sv. za Růženu Maškovu, Františka a Janu Maškovy,

živou a zemřelou rodinu

neděle 13.7.   11.00 mše sv. za Josefa a Alžbětu Sojkovy, živou a zemřelou rodinu

 

* Zveme na Charismatickou konferenci ve dnech 9. - 13. července na brněnském Výstavišti.

* V sobotu 19. července ve 14 hodin zveme na slavnostní mši svatou u kapličky v Kuřimském

Jestřabí a požehnání křížů v Blahoňově a Kuřimském Jestřabí.

* Ve dnech 18. - 20. července se uskuteční Setkání mládeže na Velehradě, bližší informace a

program setkání najdete na farních internetových stránkách.


Požehnaný čas prázdnin a dovolených.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503,

www.farnostdeblin.cz      

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544