Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 27. července do 3. srpna 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 26. 07. 2008Přehled bohoslužeb

v týdnu od 27. července do 3. srpna 2008


Svátky a památky:

neděle 27.7. 17. neděle v mezidobí

úterý 29.7. sv. Marty

čtvrtek 31.7. sv. Ignáce z Loyoly, kněze

pátek 1.8. sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

neděle 3.8. 18. neděle v mezidobí

      

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 27.7.     7.45    mše sv. za Marii Kopeckou, dva manžele a zemřelé sourozence

úterý 29.7.     18.00    mše sv. za Bohumila Krátkého a celou zemřelou přízeň

čtvrtek 31.7. 17.30     modlitba sv. růžence

pátek 1.8.     17.15    eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření

                    18.00     mše sv. za rodinu Borkovcovu, Zavřelovu a celou zemřelou přízeň

sobota 2.8.   7.45      mše sv. za rodinu Voborných; Oldřicha, Anežku a celou přízeň

neděle 3.8.    7.45     mše sv. za farnost

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                        pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                           (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 27.7.      9.30    mše sv. za Karla a Antonii Minaříkovy, rodiče Skalníkovy

                                    a celou rodinu, za rodinu Skulovu a Černou

středa 30.7.      17.00   příležitost ke svátosti smíření


17.30   mše sv. za Eduarda Ráčka, syna Zdenka, jeho rodiče

                                    a rodiče Syslovy

neděle 3.8.         9.30   KŘIŽÍNKOV - poutní mše sv. za živé a zemřelé obyvatele

            obce Křižínkov

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 27.7.      11.00 mše sv. za rodiče Jaškovy a Pestrovy

čtvrtek 31.7.     17.30 příležitost ke svátosti smíření


18.00 mše sv. za Antonii Jandovu, manžela a duše v očistci

neděle 3.8.       11.00 mše sv. za zemřelé rodiče Babičkovy, jejich rodiče a vnuka Zdeňka


* V pátek 1.srpna budu navštěvovat nemocné naší farnosti.

* Farnost Přibyslavice nás srdečně zve na svatojakubskou pouť u Přibyslavic v neděli 27.7.08 v 17:00 hod. Mši sv. bude slavit tradičně pan děkan z Velkého Meziříčí Jan Peňáz.

* Srdečně zveme na koncert Richarda Čanakyho, nejpopulárnějšího interpreta křesťanských písní na Slovensku, a jeho kapely F.B.I.  v sobotu 13. září v 18 hodin na farním dvoře v Deblíně. Vstupné dobrovolné.

 

Požehnaný čas prázdnin a dovolených.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503,

www.farnostdeblin.cz      

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544