Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 10. do 17. srpna 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 08. 08. 2008Přehled bohoslužeb

v týdnu od 10. do 17. srpna 2008

Svátky a památky:

neděle   10.8.         19. neděle v mezidobí

pondělí  11.8.        sv. Kláry, panny

čtvrtek   14.8.        sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 pátek      15.8.        Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek

neděle    17.8.        20. neděle v mezidobí

      

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   10.8.     7.45          mše sv. za Mořice a Annu Sojkovy, Karla a Boženu Sojkovy

a Miladu Sojkovu

úterý       12.8.   18.00         mše sv. za rodinu Janičkovu

čtvrtek    14.8.   17.30         modlitba sv. růžence

pátek       15.8.   18.00         mše sv. (ke cti Panny Marie) na poděkování a za rodinu

sobota    16.8.      7.45          mše sv. za rodinu Klusákovu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

neděle    17.8.       7.45         mše sv. za rodinu Hejtmánkovu, Weiglovu, Pestrovu a živou rodinu

                              11.15         ÚSUŠÍ - poutní mše sv. za živé a zemřelé obyvatele obce Úsuší

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                        pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                           (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 10.8.               9.30          mše sv. za rodinu Knoflíčkovu, Špačkovu, Bartoškovu a přízeň,

                                                      za Antonína Suchomela, rodiče a sourozence,

       za Josefa Poula, rodiče a sourozence

středa   13.8.              17.30         mše sv. ......

sobota  16.8.              11.00         uzavře církevní sňatek Marcela Uhrová a Zdeněk Ráček

neděle  17.8.              9.30            mše sv. za Marii a Františka Syslovy, sourozence, dvoje rodiče

        a Zdeňka Ráčka, za Jiřího Adama, Anežku Žaloudkovu,

        Aloise Dosadila, jejich rodiče a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   10.8.             11.00            mše sv. za Františka a Jiřího Kratochvíla, rodiče Kratochvílovy,

           Nehybovy a rodinu Kadlecovu

čtvrtek   14.8.            18.00             mše sv. za Františka Balabána a rodinu

neděle   17.8.             11.00            mše sv. za farnost


* Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme při mši sv. ve středu v Křoví, ve čtvrtek v Kuřimské Nové Vsi, v pátek v Deblíně a v neděli 17.8 v 11.15 hodin poutní mší sv. u kapličky v Úsuší.

* Ohlášky před sňatkem: Zdeněk Ráček z farnosti Křoví a Marcela Uhrová z farnosti Svatoslav, hodlají uzavřít církevní manželství v sobotu 16. srpna 2008 v 11 hodin ve farním kostele v Křoví. Případné překážky k uzavření tohoto manželství oznamte co nejdříve na faře.

* Srdečně zveme na koncert Richarda Čanakyho, nejpopulárnějšího interpreta křesťanských písní na Slovensku, a jeho kapely F.B.I.  v sobotu 13. září v 18 hodin na farním dvoře v Deblíně. Vstupné dobrovolné.

 

Požehnaný čas prázdnin a dovolených.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503,

www.farnostdeblin.cz      

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544