Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 31. srpna do 7. září 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 30. 08. 2008Přehled bohoslužeb

v týdnu od 31. srpna do 7. září 2008

Svátky a památky:

neděle    31.8.        22. neděle v mezidobí

středa     3.9.         sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

neděle    7.9.          23. neděle v mezidobí

      

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle    31.8.              7.45            mše sv. za Jana Pokorného, rodiče a celou zemřelou přízeň

                                    15.00          Farní odpoledne pro děti na Žernůvce

úterý       2.9.               18.00          mše sv. za rodinu Borkovcovu, Zavřelovu a celou přízeň

čtvrtek    4.9.               17.30          modlitba sv. růžence

pátek      5.9.               18.00          mše sv. za rodinu Kloudovu a Kropáčkovu

sobota    6.9.               7.45            mše sv. za Karla Kovaříka a celou rodinu

neděle    7.9.                7.45            mše sv. za farnost

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                        pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                           (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  31.8.                9.30            mše sv. za farnost

                                    15.00            Farní odpoledne pro děti na Žernůvce

středa   3.9.                 17.30            mše sv. za rodinu Bartůňkovu, Tribulovu, Skřivánkovu a duše v očistci

neděle  7.9.                  9.30            KATOV  poutní mše sv. za živé a zemřelé obyvatele Katova

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   31.8.               11.00            mše sv. za rodinu Karmazínovu, Lacinovu a Richtigovu

                                    15.00            Farní odpoledne pro děti na Žernůvce

čtvrtek   4.9.                18.00            mše sv. za Jiřího Balabána a celou rodinu

sobota    6.9.                10.30            uzavře církevní sňatek Hana Halouzková a Stanislav Jaroš

neděle   7.9.                 11.00            mše sv. za rodiče Lacinovy, Staňkovy, Balákovy, živé a zemřelé příbuzné


* Tak jako vloni i letos všechny zveme na Farní odpoledne pro děti na zahájení školního roku v neděli 31. srpna v 15 hodin v Domově svaté Alžběty na Žernůvce. Program připravují sestry františkánky.

* Příprava na biřmování začne ve středu 3. září od 18.10 hodin v Křoví a ve čtvrtek 4. září od 18.40 hodin v Kuřimské Nové Vsi. Zájemci se mohou ještě přihlásit do konce prázdnin v zákristii.

* Příští neděli 7. září při všech bohoslužbách proběhne sbírka na církevní školství (ve farnosti Křoví se sbírka uskuteční až 14.září).

* Srdečně zveme na koncert Richarda Čanakyho, nejpopulárnějšího interpreta křesťanských písní na Slovensku, a jeho kapely F.B.I.  v sobotu 13. září v 18 hodin na farním dvoře v Deblíně. Vstupné dobrovolné.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503,

www.farnostdeblin.cz      

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544