Zpět na původní článek na webu

Příprava na biřmování v Křoví a Kuřimské Nové Vsi

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 09. 2008

Od září 2008 probíhá příprava na biřmování v Křoví a Kuřimské Nové Vsi.
Přehled termínů setkání naleznete v tomto članku.

Příprava probíhá

- v Křoví - Obecní úřad - ve středu po mši sv. cca 18.10 hodin

- v Kuřimské Nové Vsi - ve čtvrtek po mši sv. (v letním čase cca 18.40) na faře

Setkání:

3./4.září            úvodní setkání

13.září              - koncert Richard Čanaky a kapela F.B.I (Slovensko)

v 18.hodin farní dvůr nebo sokolovna - Deblín

17./18. září        téma: Věřím v Boha

8./9. října           téma. Bible

15./16. října       téma: Bůh Stvořitel

22./23. října       téma: Ježíš Kristus, Boží Syn

7. - 9. listopadu - Víkend v Osové Bitýšce - téma: "Otče náš"

19./20. listopadu     téma: Maria

26./27. listopadu     téma: Liturgický rok

3./4. prosince          téma: Ježíšův život I.

10./11. prosince      téma: Ježíšův život II.

(Vánoční svátky)

7./8. ledna 2009          téma: Církev

14./ 15. ledna              téma: Svátosti I.

21./22. ledna               téma: Svátosti II.

11./12. února               téma: Svátosti III.

18./19. února               téma: Svátosti IV.

4./5. března                  téma: Svátosti V.

11./12. března              téma: Desatero I.

18./19. března              téma: Desatero II.

25./26. března              téma: Desatero III.

(Velikonoční svátky)

22./23. dubna              téma: Desatero IV.

29./30. dubna              téma: Desatero V.

13./14. května              Život v Duchu I.

20./21. května              Život v Duchu II.

(Farní pouť - Řím)

červen - podle upřesnění termínu udělování svátosti biřmování


P. Oldřich Chocholáč

mobil: 605 900 544

e-mail: deblin@centrum.cz