Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 5. do 12. října 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 04. 10. 2008Přehled bohoslužeb

v týdnu od 5. do 12. října 2008

Svátky a památky:

neděle   5.10.         27. neděle v mezidobí

úterý      7.10.        Panny Marie Růžencové

neděle   12.10.       28. neděle v mezidobí

      

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   5.10.      7.45          mše sv. za rodinu Ondrovu, Bednářovu, Juříčkovu a Martu Weiglovu

úterý     7.10.      18.00        mše sv. za živou a zemřelou rodinu Babákovu

čtvrtek  9.10.      17.30        modlitba sv. růžence

pátek     10.10.    18.00        mše sv.  (zvláště pro rodiče a děti) za zemřelou rodinu Marvánkovu,

Kadlecovu a Dvořákovu

sobota   11.10.    11.00        Křoví - farní pouť

neděle   12.10.      7.45            mše sv. za Jaroslava Herala, dvoje rodiče a celou zemřelou přízeň

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                        pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                           (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  5.10.          9.30            mše sv. za farnost

středa   8.10.          17.30          mše sv. na poděkování, za rodinu Studených a Sísovu

sobota  11.10.        11.00          slavnostní mše svatá za živé a zemřelé obyvatele obce

     Křoví a poutníky - slouží otec biskup Pavel Posád

neděle  12.10.        9.30            mše sv. za rodinu Staňkovu, Soukupovu a Josefa Sádovského,

                                                    za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu a Hanákovu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  5.10.   11.00            PROSATÍN - poutní mše sv. za živé a zemřelé obyvatele Prosatína

a poutníky na toto mariánské místo

čtvrtek  9.10.   18.00            mše sv. za zemřelé kněze působící v naší farnosti

sobota  11.10.  11.00            Křoví - farní pouť

neděle  12.10.  11.00            mše sv. za Josefa Maloně, rodiče a rodiče Knoflíčkovy

 

* Poutní mše svatá k Panně Marii Růžencové na Prosatíně se uskuteční v neděli 5. října 2008

v 11 hodin (mše svatá v kostele v Kuřimské Nové Vsi nebude).

* Zveme na FARNÍ POUŤ v rámci oslav Roku sv. Pavla a 200 let postavení farního kostela sv. Petra a Pavla v Křoví v sobotu 11. října v 11 hodin - slavnostní hodovou mši svatou slouží Mons. Pavel Posád, pomocný biskup v Českých Budějovicích. Autobus pojede z Žernůvky v 9.55, z Deblína v 10.00, z Kuřimské Nové Vsi v 10.20, z Katova 10.25 a Křižínkova v 10.30. Zpět autobus pojede po mši sv. nejdříve z Křoví na Kuřimskou Novou Ves a potom z Křoví do Deblína. Příspěvek na dopravu dobrovolný - vložte do sbírky při mši svaté.