Zpět na původní článek na webu

Primice v Předklášteří 15. listopadu 2008

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 10. 2008

Ve čtvrtek 13. listopadu 2008 v 10 hodin příjme kněžské svěcení bratr Maria Prokop (Jiří Hlaváč) z rukou plzeňského biskupa Františka Radkovkého v kostele kláštera trapistů Matky Boží v Novém Dvoře.
Primiční mši sv. bude sloužit následující den v Novém Dvoře a
v sobotu 15. listopadu 2008 v 11 hodin v bazilice kláštera cisterciaček Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.