Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 4. do 11. ledna 2009

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 03. 01. 2009Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 4. do 11. ledna 2009


Svátky a památky:

neděle 4.1. Slavnost Zjevení Páně

neděle 11.1. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 4.1.       7.45 mše sv. za Růženu Zavřelovu, rodinu Urbanovu a Šebkovu

úterý 6.1.       17.00 mše sv. za Ludvíka Juříčka, rodiče Buchlovských, zemřelou přízeň

                                  a duše v očistci

čtvrtek 8.1.   16.30 modlitba sv. růžence

pátek 9.1.      17.00 mše sv. za Jana a Bertu Rudovy, rodiče; s prosbou o Boží pomoc

sobota 10.1.  7.45   mše sv. za děkana Jana Fejtu a P. Jaroslava Jašu

                                  (100 let od narození P. Jana Fejty)

neděle 11.1.   7.45   mše sv. za farnost


Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin pondělí - pátek: mše sv. v 6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 4.1.     9.30   mše sv. za živou a zemřelou rodinu Skulovu, Černou a celou přízeň,

                                   za rodinu Knoflíčkovu, Špačkovu, Bartůškovu a duše v očistci

středa 7.1.   17.30    mše sv. za rodinu Pelánovu, rodiče a sourozence

                     18.15    příprava na biřmování – Obecní úřad

neděle 11.1.  9.30    mše sv. za Boženu a Jitku Balabánovy, rodinu Balabánovu a Jandovu,

                                   za rodinu Flekovu, Lacinovu, živou a zemřelou přízeň


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 4.1.            11.00 mše sv. za farnost

čtvrtek 8.1.           17.00 mše sv. za …...

                               17.45 příprava na biřmování - fara

neděle 11.1.         11.00 mše sv. za rodinu Knoflíčkovu, Juříčkovu a duše v očistci


* Slavnost Zjevení Páně oslavíme v neděli 4. ledna – bude požehnána voda, kadidlo, křída a zlaté předměty.

* Tříkrálová sbírka v Kuřimské Nové Vsi a Prosatíně proběhne 4. ledna od 13 hodin.

Děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky v letošním roce.

* V neděli 18. ledna 2009 zveme v 15 hodin na faru v Deblíně na setkání manželů všeho věku. Setkání povedou manželé Vykydalovi z Blanska. Hlídání dětí zajištěno.

Přejeme požehnané svátky vánoční.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 515 531 503 www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544