Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 15. do 22. února 2009

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 14. 02. 2009Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 15. do 22. února 2009


Svátky a památky:

neděle 15.2    6. neděle v mezidobí

sobota 21.2.   sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

neděle 22.2.   7. neděle v mezidobí


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 15.2. 7.45 mše sv. za rodinu Sojkovu, Balákovu a Vyčítalovu

čtvrtek 19.2. 16.30 modlitba sv. růžence

sobota 21.2. 13.00 pohřeb – mše sv. za zemřelého Josefa Orsáčka

neděle 22.2. 7.45 mše sv. za rodinu Zdvořáčkovu a Koudelkovu


Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin pondělí - pátek: mše sv. v 6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 15.2. 9.30 mše sv. za Josefa Fronce, jeho rodiče, rodiče Vyhnalíkovy,

                               za rodinu Urbánkovu a Bartoškovu

neděle 22.2. 9.30 mše sv. za rodinu Klusákovu, Vacíkovu a Melicharovu,

                               rodinu Hamříkovu a Katolických


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 15.2. 11.00 mše sv. za farnost

neděle 22.2. 11.00 mše sv. za rodinu Matouškovu, Pestrovu, živé a zemřelé příbuzné


* V neděli 15. února se při všech bohoslužbách bude udělovat svátost nemocných.

* Postní duchovní obnova naší farnosti se letos uskuteční v pátek 13. a v sobotu 14. března na faře v Deblíně. Duchovní obnovu povede P. Pavel Šenkyřík z farnosti sv. Augustýna v Brně.

* Svátost biřmování bude odělovat otec biskup Petr Esterka v sobotu 11. července 2009 v 15 hodin ve farním kostele v Křoví.

* Otec biskup Pavel Posád zve na pouť po stopách sv. Pavla v Turecku. Informace na nástěnce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 515 531 503 www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544