Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 1. do 8. března 2009

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 28. 02. 2009Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 1. do 8. března 2009


Svátky a památky:

neděle 1.3. 1. neděle postní

středa 4.3. sv. Kazimíra

sobota 7.3. sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

neděle 8.3. 2. neděle postní


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 1.3.  7.45 mše sv. za Antonína a Helenu Staňkovy, vnučku Karolínu a celou zemřelou přízeň

                           15.00 křížová cesta (vedou ženy)

úterý 3.3.    17.00 mše sv. za Josefa Víta a celou rodinu

čtvrtek 5.3. 16.30 modlitba sv. růžence

pátek 6.3.   16.15 eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření

                    17.00 mše sv. za Josefa Sojku, manželky, syna Josefa a vnuka

                    17.45 zkouška chrámového sboru - fara

sobota 7.3. 7.45 mše sv. za zemřelou rodinu Marvánkovu, Kadlecovu a Boží ochranu

neděle 8.3. 7.45 mše sv. za manžela, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu

                  15.00 křížová cesta (vede mládež)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 1.3. 9.30 mše sv. za farnost   po mši sv. křížová cesta

středa 4.3. 17.30 mše sv. za zemřelé a duše v očistci

                   18.15 příprava na biřmování – Obecní úřad

neděle 8.3. 9.30 mše sv. za Vladimíra a Marii Urbánkovy, dvoje rodiče, vnuka Aleše,

                                      rodinu Němcovu, Ficovu, Jaškovu a duše v očistci

                            (svátost křtu příjme Martin Hladík a Rostislav Janšta)

                             po mši sv. křížová cesta


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 1.3. 11.00 mše sv. za rodinu Jaškovu a Urbanovu

čtvrtek 5.3. 17.00 mše sv. za rodiče Maškovy, živé a zemřelé příbuzné

                    17.45 příprava na biřmování - fara

neděle 8.3. 10.30 křížová cesta

                   11.00 mše sv. za farnost


* V neděli 1. března se uskuteční sbírka „Svatopetrský haléř“.

* V pátek 6.3. bude kněz navštěvovat nemocné.

* Postní duchovní obnova naší farnosti se letos uskuteční v pátek 13. a v sobotu 14. března na faře v Deblíně. Duchovní obnovu povede P. Pavel Šenkyřík z farnosti sv. Augustýna v Brně.

* Prosím přihlášené o zaplacení záloh na poutní zájezd do Říma a kontrolu dokladů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 515 531 503 www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544