Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 12. do 19. dubna 2009

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 11. 04. 2009

POŽEHNANÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ !
KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH, ALELUJA!Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 12. do 19. dubna 2009Svátky a památky:

neděle 12.4. Zmrtvýchvstání Páně

velikonoční oktáv

neděle 19.4. 2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství - Výroční den zvolení papež Benedikta XVI.


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 12.4. 7.45 mše sv. za manžela, dvoje rodiče a Boží pomoc a ochranu

                    15.00 farní divadlo "O Budulinkovi" - sokolovna

pondělí 13.4. 7.45 mše sv. za manžele Maškovy

pátek 17.4.   18.00 mše sv. za Jana Havelku, rodinu Štěrbovu a Weiglovu

                      19.00 přednáška o islámu - P. Petr Fiala (fara)

sobota 18.4. 7.45 mše sv. za Miladu Sojkovu, rodiče, Josefa Sojky, manželky,

syna Josefa a celou přízeň

neděle 19.4. 7.45 mše sv. za rodinu Sojkovu, Vyčítalovu a Balákovu

                       15.00 Setkání manželů na faře - vedou manželé Vykydalovi z Blanska


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 12.4. 9.30 mše sv. za farnost

pondělí 13.4. 9.30 mše sv. za rodinu Bartůňkovu, Tribulovu, Skřivánkovu a d.v.o.

neděle 19.4. 9.30 mše sv. za manžele Mičánkovy, dva syny a vnuka Luboše, za Josefa

Knoflíčka, rodiče Knoflíčkovy, Havelkovy, zemřelou přízeň a d.v.o.Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 12.4. 11.00 mše sv. za Antonii a Oldřicha Lacinovy

                                 (svátost křtu příjme Klára Trčková z Katova)

pondělí 13.4. 11.00 mše sv. za rodinu Mičánkovu, Štursovu a Pestrovu

neděle 19.4. 11.00 mše sv. za farnost


* Zveme na velikonoční představení Farního divadla "operku O Budulínkovi" v neděli 12.dubna 2009 v 15 hodin v sále deblínské sokolovny.

* V pátek 17.4. v 19 hodin zveme na přednášku na faře v Deblíně - " O islámu " - vojenský kaplan P. Petr Fiala.

* V neděli 19.4. v 15 hodin zveme na setkání manželů na deblínské faře - vedou manželé Vykydalovi z Blanska

* Pravděpodobně na Velký pátek večer došlo ke vloupání na faru v Kuřimské Nové Vsi. Podle předběžných zjištění nebylo nic odcizeno. Věc byla oznámena Policii ČR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 515 531 503 www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544