Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 24. do 31. května 2009

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 23. 05. 2009Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 24. do 31. května 2009


Svátky a památky:

neděle 24.5. 7. neděle velikonoční

úterý 26.5. sv. Filipa Neriho, kněze

sobota 30.5. sv. Zdislavy

neděle 31.5. Slavnost Seslání Ducha svatého


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 24.5. 7.45 mše sv. za Miladu Sojkovu, její rodiče, rodinu Sojkovu,

                               Miroslava Sojky a manželku

                               (svátost křtu příjme Kateřina Magdalena Konečná z Braníškova)

úterý 26.5. 16.30 příprava na první svaté přijímání - v kostele

                    18.00 mše sv. za Marii a Mořice Mičánkovy, dceru Květoslavu a rodiče

čtvrtek 28.5. 17.30 modlitba sv. růžence

neděle 31.5. 7.45 mše sv. za Jana Pokorného, rodiče, živou a zemřelou přízeň


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 24.5. 9.30 mše sv. za farnost (po mši sv. Loretánské litanie)

středa 27.5. 16.30 příprava na první svaté přijímání – v kostele

                     17.30 mše sv. za rodinu Velebovu, Knotkovu a duše v očistci

neděle 31.5. 9.30 mše sv. za Josefa Komínka, dvoje rodiče a duše v očistci,

                               za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu a Piskovu

                               (po mši sv. Loretánské litanie)


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 24.5. 11.00 mše sv. za Jiřího Balabána a celou rodinu

čtvrtek 28.5. 18.00 mše sv. za rodiče Lacinovy, Staňkovy, Balákovy, živé a zemřelé příbuzné

neděle 31.5. 11.00 mše sv. za farnost


* Farní pouť do Říma – odjezd v pátek 29.5. - Kuřimské Jestřabí v 16.30, KNV v 16.35, Katov v 16.40, Křoví v 16.50, Braníškov v 16.55, Deblín-obecní úřad v 17.00 hodin.

Prosím nezapomenout na zdravotní pojištění do zahraničí.


V nutných případech (pohřeb, svátost nemocných) v průběhu farní pouti (od pátku 29.5.) volejte – P. Martin Grones,tišnovský kaplan – mobil: 776861275, pevná linka fara Tišnov – 549418230.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 515 531 503 www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544