Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 12. do 19. července 2009

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 11. 07. 2009Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 12. do 19. července 2009Svátky a památky:

neděle 12.7. 15. neděle v mezidobí

úterý 14.7. bl. Hroznaty, mučedníka

středa 15.7. sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

čtvrtek 16.7. Panny Marie Karmelské

neděle 19.7. 16. neděle v mezidobíDeblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 12.7. 7.45 mše sv. za Josefa Sojky, manželky, syna Josefa, Miladu Sojkovu

                          a zemřelou přízeň

úterý 14.7. 18.00 mše sv. za Františka Felkla, manželku, dceru Marii, manžela

                          a Pavlu Turkovu

čtvrtek 16.7. 17.30 modlitba růžence

pátek 17.7. 18.00 mše sv. za Lajcmanovy, syna Josefa, Jiřinu Šancovu a přízeň

sobota 18.7. 7.45 mše sv. za Anežku Mičánkovu, Jindřicha Kobzu a celou rodinu

neděle 19.7. 7.45 mše sv. za zemřelou Jarmilu UrbanovuKřoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 12.7. 9.30 mše sv. za Antonína a Anežku Urbánkovy, syna Karla, rodiče,

                          rodiče Záklasníkovy a děti, za Antonína Soukupa a rodiče,

                          Arnošta Katolického a rodinu Švarcovu

středa 15.7. 17.30 mše sv. za Jiřinu a Antonína Dvořáčkovy, rodiče Rémanovy a Maloňovy

neděle 19.7. 9.30 mše sv. za rodiče Velebovy, dceru, manžela a rodiče Skulovy,

                          Antonii a Karla Minaříkovy, rodinu Skalníkovu a celou přízeň


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 12.7. 11.00 mše sv. za farnost

čtvrtek 16.7. 18.00 mše sv. za zemřelou rodinu Urbanovu a Pestrovu

neděle 19.7. 11.00 mše sv. za Josefa a Alžbětu Sojkovy, živou a zemřelou přízeň


* Děkuji všem za pomoc a účast na udělování svátosti biřmování v Křoví.

Požehnané letní prázdniny!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 515 531 503 www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544