Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 11. do 18. října 2009

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 10. 10. 2009Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 11. do 18. října 2009


Svátky a památky:

neděle 11.10. 28. neděle v mezidobí

čtvrtek 15.10. sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

sobota 17.10. sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

neděle 18.10. 29. neděle v mezidobí - Den modliteb za misie


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 11.10. 7.45 mše sv. za farnost

                        16.00 Nedělní podvečer se sv. Františkem a sv. Klárou - fara (1. část)

úterý 13.10.   18.00 mše sv. za živou a zemřelou rodinu Koumalovu, Urbanovu a duše v očistci

čtvrtek 15.10. 17.30 modlitba růžence

pátek 16.10.   18.00 mše sv. (zvláště pro děti) za živou a zemřelou rodinu Kamlarovu a Sovovu

sobota 17.10. 7.45 mše sv. za rodinu Hejtmánkovu, Weiglovu, Pestrovu a živou rodinu

neděle 18.10. 7.45 mše sv. za rodinu Gelnarovu

                        16.00 Nedělní podvečer se sv. Františkem a sv. Klárou - fara (2. část)


Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin pondělí - pátek: mše sv. v 6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 11.10. 9.30 hodová mše sv. za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu a Hanákovu,

                                             za rodiče Hudečkovy, syna Jaroslava a duše v očistci

středa 14.10. 17.30 mše sv. za .........

neděle 18.10. 9.30 mše sv. za farnost (svátost křtu příjme Petr Knoflíček)


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 11.10. 11.00 mše sv. za otce Jana Podveského (100 let od narození)

                                   a zemřelé kněze naší farnosti

čtvrtek 15.10. 18.00 mše sv. za zemřelého Josefa Maloně a rodiče, rodiče Knoflíčkovy,

                                    živé a zemřelé příbuzné

neděle 18.10. 11.00 mše sv. za Františka Pestra, bratra a sestru, rodiče Šustáčkovy a syna


* Výstava výrobků a podzimní dekorace bude v neděli 11.října po bohoslužbě na faře

v Deblíně, kdy také při mši sv. poděkujeme za úrodu.

* Příští neděli 18. října bude sbírka věnována na misie.

* V zákristii je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2010. Cena 59,- Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 515 531 503 www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544