Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 28. března do 4. dubna 2010

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 27. 03. 2010Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 28. března do 4. dubna 2010


Svátky a památky:

neděle 28.3. Květná neděle (25. světový den mládeže)

čtvrtek 1.4. Zelený čtvrtek

pátek 2.4. Velký pátek

sobota 3.4. Bílá sobota

neděle 4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně


Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 28.3.    7.45 mše sv. za farnost 15.00 křížová cesta (vedou muži)

úterý 30.3.      17.30 - 19.00 FARA - příležitost ke svátosti smíření (zpovídají 2 kněží)

čtvrtek 1.4.     19.00 mše sv. za Marii a Rudolfa Urbanovy, rodinu Křížovu a zemřelou přízeň

pátek 2.4.        15.00 křížová cesta

                        19.00 Velkopáteční obřady

sobota 3.4.     20.00 (vigílie) mše sv. za Jana Havelku, rodinu Štěrbovu a Weiglovu

neděle 4.4.     7.45 slavnostní mše sv. za rodinu Crhovu a Jana Horkého

                                15.00 sokolovna - vystoupení Mateřské školky Deblín a Farního divadla


Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

Květná neděle v 10.00 hodin Zelený čtvrtek 18.00 hodin

Velký pátek v 15 hodin křížová cesta, obřady v 18 hodin sobota - vigílie v 18.30 hodin

Velikonoční neděle v 10 hodin


Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 28.3.      9.30 mše sv. za rodinu Bartoškovu a Urbánkovu, rodinu Knoflíčkovu,

                                    Špačkovu, Bartůškovu, Kuřátkovu a duše v očistci (křížová cesta)

čtvrtek 1.4.      17.15 mše sv. za Františka Ráčka, rodiče, sourozence a rodiče Juříčkovy

pátek 2.4.         17.15 Velkopáteční obřady

sobota 3.4.       18.00 (vigílie) mše sv. za rodiče Michalovy, syna, rodiče Štikovy

                                     a Františka Krupicu

neděle 4.4.         9.30 slavnostní mše sv. za farnost


Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle 28.3.        10.30 křížová cesta

                             11.00 mše sv. za farníky

neděle 4.4.          11.00 slavnostní mše sv. za ........


* Po nedělní bohoslužbě a v úterý během zpovídání je otevřeno farní knihkupectví na faře v Deblíně.

* Zveme na Velikonoční divadelní přestavení Farního divadla - operky "O 12 měsíčkách" a vystoupení Mateřské školky z Deblína - v neděli 4.4. v 15 hodin v deblínské sokolovně.

* Srdečně zveme na farní pouť do Bari ke hrobu biskupa sv. Mikuláše a do Turína na unikátní výstavu Turínského plátna ve dnech 7. - 15. května 2010, cena poutního zájezdu 9 990,- Kč. Bližší informace a přihlášky v zákristii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 515 531 503 www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544