Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 11. do 18. července 2010

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 10. 07. 2010Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 11. do 18. července 2010

Svátky a památky:    


neděle         11.7.    15. neděle v mezidobí

úterý           13.7.    sv. Jindřicha

středa         14.7.    bl. Hroznaty, mučedníka

čtvrtek        15.7.    sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

pátek          16.7.    Panny Marie Karmelské

neděle         18.7.    16. neděle v mezidobí

           

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  11.7     7.45    mše sv. za farnost

úterý    13.7.     18.00  mše sv. za rodiče Horňanských, bratra a jeho manželku

čtvrtek 15.7.    17.30   modlitba svatého růžence

pátek    16.7.    18.00   mše sv. za živou a zemřelou rodinu

sobota  17.7.    7.45     mše sv. za Petra Pařízka, dvoje zemřelé rodiče a celou přízeň

neděle  18.7     7.45     mše sv. za rodinu Kovaříkovu, Markovu a duše v očistci

 

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle: mše sv. v 10.00 hodin                                               pondělí - pátek: mše sv. v 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 10.30 hodin                                    (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

 

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  11.7.    9.30   mše sv. za Antonína Soukupa, rodiče a rodinu,

                                    za P. Josefa Ráčka, rodiče, Rudolfa Bartoška a rodiče

                                   (svátost křtu příjme Lukáš Mičánek z Katova)

středa  14.7.  17.30   mše sv. za rodiče Dvořáčkovy, Rémanovy, Maloňovy a duse v očistci

neděle 18.7.    9.30   mše sv. za farnost

 

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   11.7. 11.00    mše sv. za Blaženu a Josefa Knoflíčkovy, Josefa Maloně

                                      a zemřelou přízeň

čtvrtek   15.7. 18.00   mše sv. za kněze působící v Kuřimské Nové Vsi

neděle   18.7. 11.00    mše sv. za rodinu Pestrovu a Jaškovu

 

 Požehnaný čas letních prázdnin!

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503                       www.farnostdeblin.cz 

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544