Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 25. července do 1. srpna 2010

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 24. 07. 2010Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 25. července do 1. srpna 2010

 

Svátky a památky:     

neděle         25.7.    17. neděle v mezidobí (sv. Jakuba, apoštola; sv. Kryštofa)                             

pondělí       26.7.    sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

úterý           27.7.    sv. Gorazda a druhů

čtvrtek        29.7.    sv. Marty

sobota         31.7.    sv. Ignáce z Loyoly, kněze

neděle         1.8.      18. neděle v mezidobí

           

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  25.7     7.45     mše sv. za rodinu Steinhauserovu, Gruberovu, Zaklovu a příbuzné

úterý    27.7.     18.00  mše sv. za Růženu Zavřelovu, rodinu Urbanovu, Šebkovu a příbuzné

čtvrtek 29.7.    17.30   modlitba svatého růžence

pátek    30.7.    18.00   mše sv. za Stanislava Štěrby, rodiče a duše v očistci

sobota  31.7.    7.45     mše sv. za rodinu Marvánkovu, Kadlecovu, Mičánkovu a příbuzné

neděle    1.8.    7.45     mše sv. za .......

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle: mše sv. v 10.00 hodin                                               pondělí - pátek: mše sv. v 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 10.30 hodin                                    (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 25.7.    9.30   mše sv. za rodinu Minaříkovu, Skalníkovu a celou přízeň,

                                    za živou a zemřelou rodinu Urbánkovu a Hanákovu

středa  28.7.                          mše svatá nebude

neděle 1.8.    9.30     KŘIŽÍNKOV - poutní mše sv. za rodinu Urbánkovu, syna Karla,

                                   rodiče Záklasníkovy a děti, za rodinu Klusákovu, Vacíkovu

                                   a Melicharovu

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    25.7. 11.00   mše sv. za Josefa Tomka, rodinu Tomkovu, Dobešovu, Neveselou,

                                      živé a zemřelé příbuzné   (svátost křtu příjme Lucie Tomková)

čtvrtek   29.7. 18.00   mše sv. za  Josefa a Alžbětu Sojkovy, živé a zemřelé příbuzné

neděle    1.8.   11.00   mše sv. za farnost

 

* V neděli 25.7. v 17 hodin jsme zváni na tradiční poutní bohoslužbu u Jakoubka u Přibyslavic.

* V neděli 1. 8. není mše svatá ve farním kostele v Křoví. Jsme zváni na poutní bohoslužbu v 9. 30 hodin na návsi v Křižínkově.

* V zákristii jsou k dostání stolní kalendáře na rok 2011 za 56,- Kč s myšlenkami otce biskupa Pavla Posáda.

Požehnaný čas letních prázdnin!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503                       www.farnostdeblin.cz 

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544