Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 24. do 31. října 2010

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 22. 10. 2010Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 24. do 31. října 2010


Svátky a památky:     

neděle 24.10.         30. neděle v mezidobí – den modliteb za misie

čtvrtek 28.10.        svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

pátek   29.10.         bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

neděle 31.10.         31. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   24.10.   7.45    mše sv. za farní společenství

úterý      26.10. 18.00   mše sv. za rodinu Urbanovu, Vitulovu, Cipkovu a dar víry

čtvrtek   28.10. 17.30   modlitba svatého růžence

pátek     29.10.  18.00  mše sv. zvláště pro děti (ke cti sv. Judy Tadeáše) za živou rodinu

sobota   30.10.   7.45    mše sv. za rodinu Antlovu, Mičánkovu, Boží pomoc a ochranu

neděle   31.10.   7.45    mše sv. za rodinu Babákovu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle: mše sv. v 10.00 hodin                       pondělí - pátek: mše sv. 6,00 v 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin             (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

                       

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 24.10.    9.30    mše sv. za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu a Piskovu,

                                       živou a zemřelou rodinu Urbánkovu a Hanákovu

středa  27.10.   17.30   mše sv. za …..

sobota 30.10.   14.00   pohřeb paní Marie Sedlákové z Křoví

neděle 31.10.    9.30    mše sv. za farní společenství

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  24.10.    11.00    mše sv. za rodinu Žákovu, Danielovu, živou a zemřelou přízeň,

                                          duše v očistci

čtvrtek 28.10.    18.00    mše sv. za Františka Pestra, rodiče, rodiče Šustáčkovy a syna

neděle  31.10.    11.00    mše sv. za Františka Matouška, Františka Pestra, živé a zemřelé

                                          příbuzné, za P. Podveského a P. Stejskala

 

* V rámci programu „Vezmi a čti“ – neděle 24.10. – Matoušovo evangelium, 22. kapitola.

* Národní pouť do Říma na poděkování za papežovu návštěvu ČR proběhne ve dnech

9. - 11.11.2010. Nabídka na www.farnostdeblin.cz.

* V neděli 24. října bude sbírka na misie.

* Na faře v KNV 28. - 31.10. budou prožívat podzimní prázdniny skauti z Brna.

* V pátek 29.10. bude kněz navštěvovat nemocné.

* Využijme příležitostí ke svátosti smíření v týdnu před „dušičkami“.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503                       www.farnostdeblin.cz 

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544