Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 14. do 21. listopadu 2010

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 13. 11. 2010Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 14. do 21. listopadu 2010

Svátky a památky:     

neděle         14.11.  33. neděle v mezidobí

středa         17.11.  sv. Alžběty Uherské, řeholnice

neděle         21.11.  Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  14.11.   7.45    mše sv. za zemřelého Jaroslava Sojky, rodinu Sojkovu a Juříčkovu

úterý    16.11.   15.00   pohřeb pana Aloise Juránka

středa   17.11.  11.00   pohřeb pana Jaroslava Sojky

čtvrtek 18.11.  16.30   modlitba svatého růžence

pátek    19.11.  17.00   mše sv. (pro děti) za Miladu Sojkovu, rodiče Sojkovy, Kropáčkovy,

                                       živou rodinu Sojkovu

sobota  20.11.   7.45    mše sv. za rodinu Koumalovu, Marii Urbanovu a duše v očistci

neděle  21.11.   7.45    mše sv. za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče a celou zemřelou přízeň

                                      (svátost křtu příjme Natálie Ventrubová)

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle: mše sv. v 10.00 hodin                       pondělí - pátek: mše sv. 6,00 v 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin             (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

                       

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  14.11.  9.30    mše sv. za Bohuslava Klusáka, rodinu Mičánkovu a celou přízeň,

                                      za rodinu Brůžičkovu, Syslovu a duše v očistci

                                      (svátost křtu příjme Marie Hrdličková)

středa   17.11.17.30    mše sv. na úmysl dárce

neděle  21.11.  9.30    mše sv. za farní společenství

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  14.11.  11.00    mše sv. za Marii Lundovu, manžela a zemřelou přízeň

čtvrtek 18.11.  17.00    mše sv. za Josefa a Alžbětu Sojkovy, živé a zemřelé příbuzné

neděle  21.11.  11.00    mše sv. za zemřelého Miroslava Pestra, dvoje rodiče a příbuzné

 

* V rámci programu „Vezmi a čti“ – neděle 14.11. – Markovo evangelium, 15. kapitola.

* V sobotu 27. listopadu 2010 si připomeneme ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Křoví
40 let od úmrtí P. Blažeje Ráčka
(zemřel 26.11.1970 na Moravci).
Slavnostní bohoslužbu v 11 hodin bude sloužit provinciál českých jezuitů P. František Hylmar.
Po mši svaté bude odhalena pamětní deska na rodném domě P. Blažeje Ráčka v Křoví.

 

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503

www.farnostdeblin.cz

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544