Zpět na původní článek na webu

Betlémské světlo

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 12. 2010

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)

Betlémské světlo si můžete odnést

v neděli 19. prosince 2010 po bohoslužbách

v Deblíně, Křoví, Kuřimské Nové Vsi a na Žernůvce a na výstavě betlémů na faře v Deblíně.