Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 6. do 13. února 2011

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 05. 02. 2011Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 6. do 13. února 2011


Svátky a památky:         neděle         6.2.      5. neděle v mezidobí

                                   čtvrtek        10.2.    sv. Scholastiky, panny

                                   pátek           11.2.    Panny Marie Lurdské

                                   neděle         13.2.    6. neděle v mezidobí (udělování svátosti nemocných)

                                              

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  6.2.    7.45     mše sv. za Miladu Sojkovu, dvoje rodiče a živou rodinu Sojkovu

                        15.00    nedělní odpoledne – Don Bosko -1- fara

úterý    8.2.                  mše sv. není

čtvrtek 10.2.   16.30   modlitba růžence

pátek    11.2.   17.00   mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Glaserovu a celou zemřelou přízeň

sobota  12.2.    7.45     mše sv. za rodinu Urbanovu, Vitulovu, Cipkovu a Bělušovu

neděle  13.2.    7.45     mše sv. za rodinu Sojkovu, Balákovu a Vyčítalovu

                        15.00  nedělní odpoledne – Don Bosko - 2 - fara

                                

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                              pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                         (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle     6.2.     9.30   mše sv. za rodinu Knoflíčkovu a Nováčkovu, za rodinu Urbánkovu,

                                      Bartoškovu a duše v očistci

středa      9.2.               mše sv. není

neděle   13.2.     9.30   mše sv. za farní společenství

 

 Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle    6.2.   11.00   mše sv. za rodinu Žákovu a Klímovu

čtvrtek   10.2.   17.00  mše sv. za rodiče Homolovy, syna Františka, rodiče Grünwaldovy,

                                       syny Pavla a Karla

neděle   13.2.   11.00  mše sv. za rodinu Mičánkovu, Štursovu a Pestrovu

* V rámci programu „Vezmi a čti“ – neděle 6.2. – List Římanům, 10. kapitola.

* Zveme na nedělní odpoledne 6.2. a 13.2. v 15 hodin na faře v Deblíně

– Don Bosko.

* Společné udělování svátosti nemocných – neděle 13. února.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503                       www.farnostdeblin.cz 

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544