Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 29. května do 5. června 2011

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 28. 05. 2011Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 29. května do 5. června 2011

Svátky a památky:      

neděle         29.5.    6. neděle velikonoční

pondělí        30.5.    sv. Zdislavy

úterý           31.5.    Navštívení Panny Marie

středa          1.6.     sv. Justina, mučedníka

pátek           3.6.     sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

neděle         5.6.     Slavnost Nanebevstoupení Páně  (Den modliteb za sdělovací prostředky)

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  29.5.    7.45   mše sv. za zemřelou rodinu Kadlecovu a za uzdravení vnučky

úterý    31.5.    16.45  příprava na první svaté přijímání - kostel

                          18.00  mše sv. za rodinu Budišovu a Macháčkovu

čtvrtek 2.6.      16.00  pohřeb - paní Františka Antošovská z Úsuší

pátek    3.6.      17.20  příležitost ke svátosti smíření a eucharistická adorace

                          18.00  mše sv. (pro děti) za Marii a Mořice Mičánkovy, dceru Květoslavu

                                     a rodiče

sobota  4.6.      7.45    mše sv. za rodiče Sojkovy, syna, vnučku a Boží ochranu

neděle  5.6.      7.45    mše sv. za Jaroslava a Annu Lajcmanovy, syna Josefa, Jiřinu Šancovu

                                    a duše v očistci (svátost křtu příjme Adam Hamřík)

                                              

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                              pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                         (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   29.5.      9.30  mše sv. za farní společenství

                                       (svátost křtu příjme Jiří Ráboň, Adéla Ráboňová a Marie Štefková)

středa     1.6.     16.40  příprava na první svaté přijímání - kostel

                          17.30  mše sv. za rodiče Pecháčovy, dceru Annu, rodiče Příhodovy

                                       a vnučku Janu

neděle    5.6.      9.30  mše sv. za Josefa Komínka, dvoje rodiče, děti a duše v očistci,

                                      za rodinu Soukupovu, Staňkovu a Josefa Sádovského

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   29.5.    11.00  mše sv. za zemřelé rodiče Staňkovy, Lacinovy, Balákovy,

                                        živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek   2.6.     18.00  mše sv. za Růženu Maškovu, živou a zemřelou rodinu

neděle    5.6.     11.00  mše sv. za farní společenství

 

* V rámci programu „Vezmi a čti“ – neděle 29.5. – Zjevení Janovo, 1. kapitola

* Domov sv. Alžběty na Žernůvce příjme do hlavního pracovního poměru kuchařku.

Požadavky – vyučení v oboru, případně praxe v oboru, pracovitost, pečlivost, spolehlivost.

Nabízíme – práci v dobrém kolektivu, dobré platové podmínky, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity.

Kontakt osobně na Žernůvce nebo telefonicky: 549 411 526, 731 646 706.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503                     www.farnostdeblin.cz 

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544