Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb v týdnu od 12. do 19. června 2011

Autor: P. Oldřich Chocholáč <deblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 10. 06. 2011Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 12. do 19. června 2011

Svátky a památky:      

neděle         12.6.    Slavnost Seslání Ducha Svatého

pondělí        13.6.    sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

středa         15.6.    sv. Víta, mučedníka

neděle        19.6.    Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  12.6.     7.45   mše sv. za manžele Musilovy, Juříčkovy, Josefu Mičánkovu

                                    a živou rodinu

úterý    14.6.   16.45    příprava na první svaté přijímání - kostel

                         18.00   mše sv. za rodiče Rudovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

čtvrtek 16.6.   16.00   pohřeb – pan Josef Skoupý z Braníškova

pátek    17.6    18.00   mše sv. (pro děti) za rodinu Balákovu, Sojkovu, Michlovu

                                    a Vyčítalovu

sobota  18.6.    7.45    mše sv. za Vlastimila Pavlíčka, dvoje rodiče a celou zemřelou přízeň

                          11.30   svatba – Veronika Vondrušková a Marcel Šimek

neděle  19.6.   11.00    První svaté přijímání

                                       mše sv. za rodinu Moučkovu, Crhovu a jejich děti

                                              

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle : mše sv. v 10.00 hodin                                              pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                         (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    12.6.      9.30  První svaté přijímání

                                      mše sv. za Miroslava a Marii Ráčkovy, rodiče a dceru Marii,

                                        za rodinu Němcovu, Ficovu, Jaškovu, živou a zemřelou přízeň

středa     15.6.      17.30  mše sv. za nemocné

neděle    19.6.      9.30  mše sv. za farní společenství

 

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  12.6.     11.00  mše sv. (poutní) za živé a zemřelé obyvatele obcí Kuřimská Nová Ves

                                    a Kuřimského Jestřabí

čtvrtek 16.6.     18.00  mše sv. za Františka Pestra, rodiče, rodiče Šustáčkovy a syna

neděle  19.6.       8.00  mše sv. za Marii Jaškovou, manžela, syna Josefa a dvoje rodiče

 

 

* V rámci programu „Vezmi a čti“ – neděle 12.6. – Zjevení Janovo, 15. kapitola.

*  První svaté přijímání oslavíme v Křoví v neděli 12.6. v 9.30 hodin

a v Deblíně v neděli 19.6.  v 11 hodin (mše sv. v KNV bude v neděli 19.6. v 8 hodin).

* Ohlášky: Veronika Vondrušková z Braníškova a Marcel Šimek z Malého Beranova hodlají uzavřít církevní

manželství 18. června 2011 ve farním kostele v Deblíně. Případné překážky k uzavření tohoto církevního

manželství oznamte na faře v Deblíně.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503                     www.farnostdeblin.cz 

P. Oldřich Chocholáč, mobil: 605 900 544