Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 4. do 11. září 2011

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 30. 08. 2011Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 4. do 11. září 2011

Svátky a památky:    

Neděle    4.9.  23. neděle v mezidobí

Čtvrtek   8.9.  Svátek Narození Panny Marie

Neděle  11.9.  24. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle      4.9.    7.45   za Farnost

úterý        6.9.  18.00   za rodinu Kadlecovu a příbuzné

čtvrtek     8.9.  17.30   modlitba svatého růžence

pátek       9.9.  18.00   za rodinu Borkovcovu, Zavřelovu, celou zemřelou a živou přízeň

sobota   10.9.    7.45   za Františku a Aloise Slezákovy, rodiče Staňkovy, Josefa Podhorského a Jiřího Pindriče                          

neděle   11.9.    7.45   za Olgu Jebáčkovu a rodiče, Antonii Hořínkovu a manžela

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

neděle: mše sv. v 10.00 hodin                                  pondělí - pátek: mše sv. 6.00 v 15.00 hodin

sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin                  (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle   4.9.    9.30   KATOV - poutní mše sv. za živé a zemřelé obyvatele obce

středa    7.9.  17.30   za Hanu Chybovou a rodinu

neděle 11.9.    9.30   za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     4.9.   11.00   za Jiřího Balabána a celou rodinu

čtvrtek     8.9.   18.00   za rodiče Lacinovi, Staňkovi, Balákovi, živé a zemřelé příbuzné

neděle   11.9.   11.00   za Růženu Maškovu a celou živou a zemřelou rodinu


V neděli 4. září je poutní mše svatá z Narození Panny Marie v 9.30 v Katově.

V neděli 18. září je poutní mše svatá v 14.30 k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří v Domově sv. Alžběty na Žernůvce. Celebruje P. Martin Holík, ředitel rádia Proglas.

Od 12. do 17. září budu na dovolené. V případě pohřbu nebo zaopatření volejte na Děkanský Farní úřad do Tišnova. P. Jiří Buchta, mobil: 734 435 343

V sakristii si můžete vyzvednout přihlášku do náboženství. Odevzdejte na faře do 4. září.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,  tel. 515 531 503                 www.farnostdeblin.cz 

P. Mgr. Petr Papoušek, mobil: 777 297 616