Zpět na původní článek na webu

Děkanátní pouť 8. října 2011

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 09. 2011SRDEČNĚ ZVEME

NA DĚKANÁTNÍ POUŤ

 

Bazilika cisterciáckého kláštera

Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

 

Sobota 8. října 2011 v 15.00

 

Růžencová pobožnost

Představení farností v děkanátu

Prohlídka baziliky a křížové chodby

Koncelebrovaná mše svatá