Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 25. prosince 2011 do 1. ledna 2012

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 22. 12. 2011Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 25. 12. 2011 do 1. 1. 2012

Svátky a památky:    

Neděle  25.12.  Slavnost Narození Páně

Pondělí 26.12.  Svátek sv. Štěpána, prvního mučedníka

Úterý    27.12.  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Neděle    1.  1.  Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  25.12.     7.45  za manžela, celou + přízeň, za Boží pomoc a ochranu

pondělí 26.12.    7.45  za živou a zemřelou rodinu Kamnářovu, Sovovu a d.v.o.

úterý    27.12.   16.00  na poděkování Bohu za všechna dobrodiní a za všechny brigádníky a dobrodince farnosti

sobota  31.12.   16.00  za Mořice Sojky, manželku, dva syny, Miladu Sojkovu             a celou přízeň

neděle    1.  1.     7.45  za rodinu Sojkovu a Maškovu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: v 6.00 a 15.00        sobota: v 6.00 a 10.30      neděle: v 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    25.12.   9.30  za Farnost

pondělí  26.12.   9.30  za rodinu Bartoškovu, Vladimíra Flory a rodiče

neděle     1.  1.   9.30  za rodinu Doležalovu, Musilovu, Ráčkovu, syna, vnuka             a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle  25.12.   11.00   za Josefa Urbana, rodiče a celou přízeň

pondělí 26.12.  11.00   za rodinu  Slezákovu a Palenskou

neděle    1.  1.   11.00   za Farnost

 

Pouť do Svaté Země se uskuteční 13. - 20. 2. 2012. Cena je 14.500 Kč.

V úterý 27. 12. bude po mši svaté ochutnávka požehnaného vína na faře.

V neděli 1. 1. 2012 bude při mši svaté obnova manželských slibů.

Požehnané a radostné svátky Kristova narození a nový rok 2012.

________________________________________________________________

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz