Zpět na původní článek na webu

Farní kronika 2012

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 10. 02. 2012Začátek ledna - Tříkrálová sbírka

28. 1. - Farní zájezd - Horní Bojanovice, Němčičky, Velké Pavlovice

31. 1. - Děkanská vizitace farnosti

10. 2. - Hry pro děti na faře

17. 2. - Adorační den v Křoví

14. - 21. 2. - Farní pouť do Svatá Země

24. - 25. 2. - Postní duchovní obnova - P. Pavel Kafka

11. 3. - Volby do Farní rady

18. 3. - Setkání poutníků na faře v Deblíně

31. 3. - Adorační den v Kuřimské Nové Vsi

31. 3. - Diecézní setkání mládeže v Brně

15. 4. - Varhanní koncert v Deblíně

1. 5. - Peší pouť farnosti na Prosatín

5. 5. - Farní pouť - Znojmo, Hluboké Mašůvky

13. 5. - Pouť Čížky

26. 5. - Diecézní pouť ministrantů ve Vranově u Brna

1. 6. - Noc kostelů

3. 6. - 1. sv. přijimání v Deblíně

10. 6. - 1. sv. přijímání v Křoví

29. 6. - Farní táborák na ukončení školního roku

1. 7. - Pouť Křoví

5. 7. - Pouť Braníškov

11. - 15. 7. - Katolická charismatická konference v Brně

29. 7. - Pouť Křižínkov

12. 8. - Pouť Úsuší

14. - 19. 8. - Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

18. 8. - Pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou

26. 8. - Žehnání aktovek na začátku školního roku

1. 9. - Děkanátní pouť do Předklášteří u Tišnova

2. 9. - Pouť Katov

2. 9. - Zahájení služby lektorů v Deblíně a Křoví

9. 9. - Dětské odpoledne na Žernůvce

19. 9. - Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří na Žernůvce

6. 10. - Farní pouť do Mikulova za otcem Oldřichem

7. 10. - Pouť Prosatín

12. 10. - Zahájení přípravy na svátost biřmování

16. 10. - Adorační den v Deblíně

3. 11. - Děkanátní setkání mládeže v Tišnově

8. 12. - Adventní koncert v Deblíně

9. 12. - Pouť Deblín