Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 4. do 11. března 2012

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 01. 03. 2012Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves
Přehled bohoslužeb od 4. do 11. března 2012

Svátky a památky:    
Neděle    4.3.  2. neděle postní
Neděle  11.3.  3. neděle postní

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle   4.3.    7.45  za Miladu Sojkovu, Josefa Sojku, manželky, syna Josefa             a Jaroslava, rodinu Sojkovu a Kropáčkovu
úterý     6.3.             mše svatá nebude
pátek    9.3.   17.00  za Jaroslava Sojku, rodinu Juřičkovu, Jebáčkovu a Sojkovu
sobota 10.3.    7.45  za Jiřinu Koudelkovu, manžela a dvoje rodiče
neděle 11.3.    7.45  za Farnost

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
pondělí - pátek: v 6.00 a 15.00        sobota: v 6.00 a 10.30      neděle: v 10.00      

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla
neděle    4.3.  9.30  za rodinu Flekovu, Kociánovu, živou a zemřelou přízeň
                               za Boženu a Antonína Bartoškovy, dvoje rodiče a přízeň
středa    7.3.           mše svatá nebude
neděle 11.3.   9.30  za rodinu Liškovu, celou přízeň a duše v očistci
                               za rodinu Ráboňovu a Zbytkovu

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle    4.3.  11.00   za Farnost
čtvrtek   8.3.  17.00   za rodinu Juřičkovu a Knoflíčkovu
neděle  11.3.  11.00   za Františka Pestra a rodiče, rodiče Šustáčkovy a syna

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.441 Kč Křoví 1.920 Kč KNV 1.357 Kč
V neděli 4. března je sbírka na opravu kostela sv. Mikuláše v Deblíně.
Pobožnost křížové cesty je každou neděli: Deblín 15.00 Křoví 10.30 KNV 10.30
V době postní je zakázáno zdobit oltář květinami.
Liturgie doby postní nás vede k vnitřní duchovní obnově
a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti
a smírnému odčiňování hříchů.
________________________________________________________________
P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz