Zpět na původní článek na webu

Volby do Farní rady v Deblíně - 1. kolo

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Farní rada, Vydáno dne: 16. 03. 20121. kolo volby-odevzdáno 95 hlasovacích lístků

Pořadí    Příjmení a jméno     Počet hlasů
1.        Ing. Sojka Pavel    52
2.        MuDr. Gelnarová Alice    38
3.        Koudelka Jan    27
4.        Ing. Mičánek Rudolf    21
5.        Ing. Klusák Jaromír ml.    18
6.        Ing. Weigl Karel    15
7.        Bc. Mašek Jiří ml.    14
8.        Ing. Gelnar Petr    11
9.        Mašek Jiří st.     10
10.        Klusák Jaromír st.    10
11.        Štěrba Vladimír    10
12.        Ing. Štěrba Stanislav    7
13.        Zavřel Martin    7
14.        PhDr. Antlová Marie    5
15.        Sojka Karel    4
16.        Crha Jan    2
17.        MuDr. Mašková Ivana    2
18.        Mašek Albín    2
19.        Staněk František    2
20.        Gruberová Anna    1
21.        Koumal Antonín    1
22.        Sojka Petr    1
23.        Sojková Jitka    1
24.        Štěrba Marek    1
25.        Zavřelová Martina    1

Farní rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Úkolem Farní rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu. Farní rada je ustanovena na dobu 5 let. Pravidelná zasedání Farní rady se konají aspoň 2x do roka. Voleným a jmenovaným členům zaniká členství uplynutím volebního období. Ztratí-li mandát volený člen Farní rady nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování největší počet hlasů.