Zpět na původní článek na webu

Volby do Farní rady v Křoví - 1. kolo

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Farní rada, Vydáno dne: 16. 03. 20121. kolo volby-odevzdáno 65 hlasovacích lístků

Pořadí    Příjmení a jméno     Počet hlasů
1.        Ráček Milan    35
2.        Sláma Miloš    27
3.        Dvořáček Jaroslav    13
4.        Dvořáček Ondřej    13
5.        Sysel Jaroslav    12
6.        Ráčková Alena    12
7.        Urbánek Jiří    8
8.        Knoflíček Miroslav    8
9.        Doležalová Marie     6
10.        Fikrová Ivana     5
11.        Urban Petr    5
12.        Domes Milan    4
13.        Froncová Alena    4
14.        Gruntová Hana    4
15.        Slámová Kateřina    4
16.        Švanda Jiří    3
17.        Mičánek Jan    3
18.        Mičánek Zdeněk    3
19.        Mičánek Luděk    2
20.        Bartošek Josef    2
21.        Doubek Jiří    2
22.        Knoflíček Martin    2
23.        Švandová Soňa    1
24.        Ráčková Michaela    1

Farní rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Úkolem Farní rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu. Farní rada je ustanovena na dobu 5 let. Pravidelná zasedání Farní rady se konají aspoň 2x do roka. Voleným a jmenovaným členům zaniká členství uplynutím volebního období. Ztratí-li mandát volený člen Farní rady nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování největší počet hlasů.