Zpět na původní článek na webu

Volby do Farní rady v Deblíně - 2. kolo

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Farní rada, Vydáno dne: 01. 04. 20122. kolo volby do Farní rady v Deblíně

Bylo odevzdáno 85 hlasovacích lístků

z toho jeden neplatný

 
 

Pořadí

Příjmení a jméno

Počet

1.    

MuDr. Gelnarová Alice

69

2.    

Ing. Sojka Pavel

50

3.    

Ing. Klusák Jaromír ml.

44

4.    

Bc. Mašek Jiří ml.

35

5.    

Koudelka Jan

33

6.    

Ing. Mičánek Rudolf

28

7.    

Ing. Štěrba Stanislav

26

8.    

Ing. Weigl Karel

23

9.    

Zavřel Martin

18

10.              

Klusák Jaromír st.

  6

 

 

Farní rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Úkolem Farní rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu. Farní rada je ustanovena na dobu 5 let. Pravidelná zasedání Farní rady se konají aspoň 2x do roka. Voleným a jmenovaným členům zaniká členství uplynutím volebního období. Ztratí-li mandát volený člen Farní rady nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování největší počet hlasů.