Zpět na původní článek na webu

Farní kronika 2013

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 09. 01. 2013  6.1. - Tříkrálová sbírka

13.2. - Popeleční středa

16.2. - Postní duchovní obnova - vede P. Adam Rucki

17.2. - Společné udělování svátosti nemocných

19.2. - Děkanská vizitace farnosti

17.2. - Adorační den - Křoví

  2.3. - Návštěva farníků z Velkých Pavlovic

  9.3. - Výlet do sklepa

23.3. - Diecézní setkání mládeže - Brno

  7.4. - Víkend pro biřmovance - Osová Bitýška

15.4. - Pouť kněží ČR - Velehrad

  1.5. - Pěší pouť na Prosatín

  4.5. - Farní pouť - Olomouc

  4.5. - Děkanátní setkání mládeže - Doubravník

  8.5. - Farní den - Deblín

12.5. - Pouť Čížky

18.5. - Hody v Deblíně

24.5. - Noc kostelů v Deblíně

25.5. - Slavnost Hasičského sboru - Křoví

  2.6. - První svaté přijímání - Deblín

  4.6. - Den za posvěcení kněží - Vranov u Brna

  9.6. - První svaté přijímání - Křoví

16.6. - Pouť Kuřimská Nová Ves (Mons. Jiří Mikulášek)

29.6. - Kněžské svěcení - Brno

30.6. - Pouť Křoví (P. Václav Kříž)

  5.7. - Farní pouť - Velehrad

  6.7. - Slavnost Hasičského sboru - Kuřimské Jestřabí

  7.7. - Pouť Braníškov (Mons. Jiří Mikulášek)

10.7. - Katolická charismatická konference - Brno

13.7. - Jáhenské svěceni - Brno

16.7. - Kněžská pouť - Kostelní Vydří

20.7. - Slavnost Hasičského sboru - Katov

  4.8. - Pouť Křižínkov

18.8. - Pouť Úsuší

24.8. - Vzpomínková akce na letce Josefa Felkla

31.8. - Diecézní pouť rodin - Žďár nad Sázavou

  1.9. - Pouť Katov

  8.9. - Dětské odpoledne na Žernůvce

14.9. - Zlatá sobota v Žarošicích

15.9. - Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří na Žernůvce

29.9. - Pouť do Francie - Lurdy, La Salette

  5.10. - Děkanátní pouť do Předklášteří u Tišnova

13.10. - Pouť Prosatín

16.10. - Adorační den - Deblín

17.11. - Biřmování - Deblín (Mons. ThLic. Václav Slouk)

24.11. - Představení dětí před 1. sv. přijímáním

29.11. - Adventní duchovní obnova - Osová Bítýška (P. Pavel Kafka)

  8.12. - Pouť Deblín

14.12. - Adventní hudba v kostele - Křoví (17.00)

15.12. - Adventní koncert v kostele - Deblín (16.00)

27.12. - Žehnání vína v Deblíně