Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 1. do 7. července 2013

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 24. 06. 2013Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 1. do 7. července 2013

Neděle  1. 7. 13. neděle v mezidobí

Pátek    5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

Neděle  7. 7. 14. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  30. 6.   7.45 na úmysl dárce

pondělí  1. 7.   7.45 za Jana Baláka, dvoje rodiče a zemřelou přízeň

pátek     5. 7.   7.45 za Jana Šebka, rodinu Šebkovu, Urbanovu, Horčicovu,

Boží pomoc a ochranu

sobota   6. 7.  18.00 za Jaroslava a Annu Lajcmanovy,syna Josefa,rodinu Šancovu

neděle   7. 7.  11.00 BRANÍŠKOV za živé a zemřelé obyvatele obce

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: v 6.00 a 15.00        sobota: v 6.00 a 10.30      neděle: v 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle 30. 6.  9.30 za rodinu Flekovu, Lacinovu, živou a zemřelou rodinu

za rodinu Urbánkovu, Urbanovu, Buštovu, živou a zemřelou přízeň

pátek     5. 7.  9.30 za rodinu Němcovu, Ficovu, Jaškovu a duše v očistci

za rodinu Urbánkovu, Urbanovu, Buštovu, živou a zemřelou přízeň

neděle   7. 7.  9.30 za tetu Věru, její rodiče a duše v očistci

za rodinu Velebovu, dceru Marii, manžela, snachu Vlastu a rodiče Skulovy

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   30. 6. 11.00 za zemřelou rodinu Balabánovu

za rodinu Rubešovu, Pestrovu, Kasalovu a přízeň

pátek       5. 7. 11.00 za Vladislava Bahenského, dceru Růženu a celou přízeň

neděle     7. 7.   8.00 za Františka Matouška, Františka Pestra, živé a + příbuzné

 

Ve sbírce na bohoslovce: Deblín 6.472 Kč  Křoví 2.994 Kč  KNV 2.248 Kč

V neděli 30. června v 9.30 celebruje poutní mši svatou P. Václav Kříž.

V neděli 30. června budou děti odměněni za deníčky se samolepkami za mši.

V neděli 7. července v 11.00 celebruje poutní mši svatou na Braníškově Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář. Oslavíme 150 let od postavení kaple.

V sobotu 13. července v 9.00 bude svěcen na jáhna Ing. Mgr. Jaroslav Sojka.

Autobus odjíždí v 7.30 z Deblína. Přihlaste se v sakristii a zaplaťte 100 Kč.

 

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz