Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. srpna 2013

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 19. 08. 2013Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 18. do 25. srpna 2013

Neděle  18. 8. 20. neděle v mezidobí

Úterý    20. 8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Středa   21. 8. Památka sv. Pia X., papeže

Čtvrtek 22. 8. Památka Panny Marie Královny

Sobota  24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Neděle  25. 8. 21. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle  18. 8. 11.00 ÚSUŠÍ za živé a zemřelé obyvatele obce

úterý    20. 8. 18.00 za zemřelého manžela, syna a celou rodinu

pátek    23. 8. 18.00 za rodinu Antlovu, Mičánkovu, Boží pomoc a ochranu

sobota  24. 8.   7.45 za Josefa Felkla a sedm spolubojovníků

neděle   25. 8.  7.45 na poděkování a za celou rodinu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: v 6.00 a 15.00        sobota: v 6.00 a 10.30      neděle: v 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  18. 8.   9.30 za živou a zemřelou rodinu Skulovu, Černou a Kovářovu

za rodinu Katolickou, Machátovu, Doubkovu, Havelkovu a duše v očistci

středa  21. 8. 17.30 za rodiče Melicharovy, 2 syny, rodiče Klusákovy, 4 syny, snachu Vlastu, Vilemínu a Františka Vacíka

neděle  25. 8.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   18. 8.   8.00 za Františka Balabána, rodiče, rodiče Danielovy, syna, dceru, živé a zemřelé příbuzné

čtvrtek  22. 8. 18.00 za rodinu Lacinovu, Staňkovu, Balákovu, živé a + příbuzné

neděle   25. 8. 11.00 rodinu Kratochvílovu, Nehybovu, Kadlecovu,

živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.622 Kč  Křoví 1.969 Kč  KNV 1.018 Kč

V sobotu 31. srpna bude Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.

V neděli 1. září při všech bohoslužbách budeme vyprošovat Boží požehnání školákům. Děti si mohou přinést školní aktovky.

Přihlášky do výuky náboženství jsou v sakristii. Odevzdejte do 1. září.

V neděli 8. září v 15.00 bude dětské odpoledne na Žernůvce.______________

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz