Zpět na původní článek na webu

Zemřel Mons. Josef Šindar

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 09. 2013Shodil jsem těžké, nepotřebné břímě,
můj drahý Pane, zanechal jsem svět
a jako křehký člun se vracím zpět
z bouřlivých vod k Tvé tiché zátočině.

Trní a hřeby vbité do Tvých dlaní
s Tvou tváří, jež se dobrotivě skví,
slibují duši, rvané lítostí,
že přec jen dojde spásy za pokání.

Až pohlédneš svým svatým zrakem na mě,
nesuď mě přísně, nezvedni své rámě,
abys mne trestal za mou minulost.

Svou krví jen ty viny ze mne sejmi 
a čím jsem starší, tím víc odpouštěj mi
 
a tím mě dříve vezmi na milost.

Michelangelo Buonarroti 

17. září 2013 odevzdal svůj život Pánu jeho věrný služebník

Mons. Josef ŠINDAR

dlouholetý děkan tišnovský

Narodil se 29. března 1933 v Lužicích u Hodonína,
na kněze byl vysvěcen 26. června 1960 v Litoměřicích.

Jako kooperátor působil postupně ve Znojmě u sv. Mikuláše,
v Třebíči - městě, v Hodoníně a v Čejkovicích.

V roce 1970 se stal zastupujícím administrátorem v Bulharech,
Milovicích u Mikulova a Pavlově u Mikulova, o rok později ve Ždánicích.

Od roku 1972 působil jako administrátor v Kučerově, později ještě v Rostěnicích.

Na jaře roku 1979 byl ustanoven farářem v Tišnově a Předklášteří,
v červenci téhož roku byl jmenován děkanem tišnovským,
krátce spravoval i farnost Žďárec.

Několik let byl členem Kněžské rady a Sboru poradců.

Od srpna 2010 byl výpomocným duchovním v Deblíně
a žil v Domově sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova,
kde po delší nemoci zemřel 17. září 2013.

V dubnu roku 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil
za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla
a v roce 2013 při příležitosti 80. narozenin medaili sv. Cyrila a Metoděje.

Rozloučíme se s ním při mši svaté

v pátek 20. září 2013 v 15:30 hodin
v kostele sv. Václava v Tišnově

a v sobotu 21. září 2013 v 10 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Lužicích u Hodonína

Poté bude uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

                kněží brněnské diecéze                     biskup Vojtěch                  nejbližší rodina