Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 22. do 29. září 2013

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 19. 09. 2013Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 22. do 29. září 2013

Neděle  22. 9. 25. neděle v mezidobí

Pondělí 23.9. Památka sv. Pia, kněze

Pátek    27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Sobota  28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka

Neděle  29. 9. 26. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   22. 9.   7.45 za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče, bratra a zemřelou přízeň

úterý     24. 9. 18.00 za Jana Baláka, dvoje zemřelé rodiče, celou + přízeň, d. v o.

pátek    27. 9. 18.00 za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1938

sobota  28. 9. 18.00 za manžele Borovičkovy a živou rodinu

neděle   29. 9.  7.45 za Farnost

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  22. 9.   9.30 za rodinu Midrlovu, Domesovu, živou a zemřelou přízeň

za rodinu Ráčkovu, Němcovu, dceru, živou a zemřelou přízeň

středa   25. 9. 17.30 za rodiče Bartoškovy, syna Miloše, rodiče Šmerdovy,

tetu Mahičkovu, manžele Hajných a dvoje rodiče

neděle  29. 9.   9.30 za rodinu Soukupovu, Staňkovu a zemřelé příbuzné

za Františka Ráčka, rodiče, sourozence a rodiče Juřičkovy

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   22. 9. 11.00 za Farnost

čtvrtek  26. 9. 18.00 volná intence

neděle   29. 9. 11.00 za rodiče Balabánovy, sourozence, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 3.495 Kč  Křoví 2.458Kč  KNV 1.464 Kč

Obec Předklášteří Vás zve na Slavnostní koncert na počest 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Účinkují Pěvecké sdružení Moravských učitelů, Václav Curylo, Jaroslav Kotek, Petr Kolář, sbormistr Lubomír Mátl. V neděli 22. 9. 2013 v 16.00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné dobrovolné.

V úterý 24. 9. v 19.00 bude setkání poutníků na faře v Deblíně.

V neděli 29. 9. ve 14.00 odjíždí autobus do Francie. Prosím o modlitbu.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz