Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 5. do 12. ledna 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 04. 01. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 5. do 12. ledna 2014

 

Neděle    5.  1. Slavnost Zjevení Páně

Neděle  12.  1. Svátek Křtu Páně

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   5.  1.   7.45 za P. Weigla, rodinu Weiglovu, Hejtmánkovu, Pestrovu, živou rodinu a duše v očistci

úterý     7.  1. 18.00 za rodiče Kovaříkovy, Markovy a zemřelou přízeň

pátek   10.  1. 18.00 za P. Jana Fejtu a P. Jaroslava Jašu

sobota 11.  1.   7.45 za Ladislava Slezáka

neděle  12.  1.  7.45 za Jaroslava Sojku, rodiče Juříčkovy a Sojkovy

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    5.  1.   9.30 za rodinu Syslovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

za živou a zemřelou rodinu Skulovu, Černou, celou přízeň a duše v očistci

středa     8.  1. 17.30 na úmysl dárce

neděle  12.  1.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     5.  1. 11.00 za Františka Balabána a rodiče, rodiče Danielovy, dceru, syna, živé a zemřelé příbuzné

středa      9.  1. 17.00 na úmysl dárce

neděle   12.  1. 11.00 za Oldřicha Jandu, dvoje rodiče, živé a zemřelé příbuzné

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.383 Kč  Křoví 2.290 Kč  KNV 1.826 Kč

V neděli 5. ledna bude při mši svaté požehnána voda, křída a kadidlo.

Ve čtvrtek 9. ledna v 18.00 setkání členů živého růžence na faře v Deblíně.

V neděli 12. ledna v 17.00 setkání Farní rady na faře v Deblíně.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a bude odstraněna vánoční výzdoba.

13. ledna začíná liturgické mezidobí 2. Ročním cyklem feriálního lekcionáře.

V ČR probíhá Tříkrálová sbírka Charity. Děkujeme koledníkům a dárcům.

V roce 2013 bylo ve farnosti Deblín: 15 křtů, 13 pohřbů a 1 svatba.

V roce 2013 bylo ve farnosti Křoví: 6 křtů, 3 pohřby a 1 svatba.

Požehnané a radostné svátky Kristova narození a Nový rok 2014.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz