Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 26. ledna do 2. února 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 27. 01. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 26. ledna do 2. února 2014

 

Neděle  26. 1. 3. neděle v mezidobí

Úterý    28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Pátek    31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze

Neděle    2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 26.  1.   7.45 za Farnost

úterý   28.  1. 18.00 mše svatá nebude

pátek   31.  1. 18.00 za Ludvíka Juříčka, dvoje rodiče a celou zemřelou přízeň

sobota   1.  2.   7.45 na poděkování, za celou rodinu a duše v očistci

neděle    2.  2.  7.45 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  26.  1.   9.30 za rodinu Knoflíčkovu, Nováčkovu a duše v očistci

za Antonína Knoflíčka, rodinu Knoflíčkovu, vnuka Milana a celou přízeň

středa  29.  1. 17.30 mše svatá nebude

neděle    2.  2.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   26.  1. 11.00 za rodiče Flekovy a Večeřovy

středa    30.  1. 17.00 mše svatá nebude

neděle     2.  2. 11.00 za uzdravení, rodinu a duše v očistci

 

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.449 Kč  Křoví 2.729 Kč  KNV 1.363 Kč

Proběhla Tříkrálová sbírka Charity: Deblín 32.277 Kč, Křoví 19.731 Kč, Kuřimské Jestřabí 7.040 Kč, Úsuší 4.367 Kč, Žernůvka 7.210 Kč.

Děkujeme všem koledníkům a dárcům.

V neděli 26. ledna bude udělovat novokněžské požehnání P. Petr Václavek.

V neděli 2. února po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

Každou první neděli v měsíci je sbírka na primici Mgr. Ing. Jaroslava Sojky.

V roce 2013 bylo ve farnosti Deblín: 15 křtů, 13 pohřbů a 1 svatba.

V roce 2013 bylo ve farnosti Křoví: 6 křtů, 3 pohřby a 1 svatba.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz