Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 2. do 9. února 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 01. 02. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 2. do 9. února 2014

Neděle    2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

Středa     5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Čtvrtek   6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Neděle    9. 2. 5. neděle v mezidobí

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   2.  2.   7.45 za živou a zemřelou rodinu Koudelkovu

pondělí 3.  2. 18.00 za Josefa a Marii Trčkovy, vnuka a duše v očistci

pátek     7.  2. 17.30 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření

18.00 za rodinu Crhovu, Moučkovu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

sobota   8.  2.   7.45 za Stanislava Štěrby a duše v očistci

neděle    9.  2.  7.45 za manžele Maškovi a celou rodinu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    2.  2.   9.30 za Farnost

středa     5.  2. 17.30 za Zdenka Mídrlu, rodinu Mídrlovu, Karmazínovu a Holánkovu

neděle    9.  2.   9.30 za rodinu Ráčkovu a Vildomcovu a duše v očistci

za živou a zemřelou rodinu Mičánkovu a Klusákovu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     2.  2. 11.00 za uzdravení, rodinu a duše v očistci

čtvrtek    6.  2. 17.00 za Josefa Šmardy, syna, rodiče, sestry a rodinu Maloňovu

neděle     9.  2. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 2.905 Kč  Křoví 2.021 Kč  KNV 1.227 Kč

Proběhla Tříkrálová sbírka Charity: Deblín 32.277 Kč, Křoví 19.731 Kč, Kuřimské Jestřabí 7.040 Kč, Úsuší 4.367 Kč, Žernůvka 7.210 Kč.

V neděli 2. února bude sbírka na primici Mgr. Ing. Jaroslava Sojky.

V neděli 2. února po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

V pondělí 3. února budu navštěvovat nemocné.

Ve čtvrtek 6. února v 18.00 setkání členů živého růžence na faře v Deblíně.

V neděli 9. února v 16.00 na faře v Deblíně bude setkání poutníků do Lurd.

V roce 2013 bylo ve farnosti Deblín: 15 křtů, 13 pohřbů a 1 svatba.

V roce 2013 bylo ve farnosti Křoví: 6 křtů, 3 pohřby a 1 svatba.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz