Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 9. do 16. března 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 07. 03. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 9. do 16. března 2014

 

Neděle      9. 3. 1. neděle postní

Čtvrtek   13. 3. Den zvolení papeže Františka

Neděle    16. 3. 2. neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle   9.  3.   7.45 za Farnost

úterý   11.  3. 18.00 za Josefa a Marii Trčkovy, vnuka Toníka a duše v očistci

pátek  14.  3. 18.00 za Antonína a Helenu Staňkovy, syna Karla, vnučku Karolínu a celou zemřelou přízeň

sobota15.  3.    7.45 za Jana Štěrby a živou rodinu

neděle 16.  3.   7.45 za Jaroslava Sojku, rodinu Juříčkovu, Jebáčkovu a Sojkovu

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle    9.  3.   9.30 za rodinu Nekvapilovu, Kadlecovu, Podsedkovu

za rodinu Flekovu, Kociánovu, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci

středa   12.  3. 17.30 za nemocného bratra, manželku, celou živou a + rodinu

neděle  16.  3.   9.30 za Farnost

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle     9.  3. 11.00 za Vladislava Bahenského, dceru Růženku, dvoje rodiče, živou a zemřelou přízeň

středa    12.  3. 15.00 pohřební mše svatá za Marii Babičkovou

čtvrtek  13.  3. 17.00 za Vlastimila Maška, dvoje rodiče, Josefa Lusconě, rodiče

neděle   16.  3. 11.00 za Františka Jaška, manželku, syna Josefa, pravnuka Vladimíra a dvoje rodiče

 

 

Ve sbírce se vybralo: Deblín 10.637 Kč  Křoví 2.952 Kč  KNV 2.698 Kč

Křížovou cestu povedou různé stavy: ženy, muži, děti a mládež.

Každou neděli je Pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.15 a v Deblíně v 15.00.

Liturgie doby postní nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.____

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz