Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 16. do 23. března 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 15. 03. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 16. do 23. března 2014


Neděle    16. 3. 2. neděle postní

Středa     19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie (doporučený svátek)

Neděle    23. 3. 3. neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 16.  3.   7.45 za Jaroslava Sojku, rodinu Juříčkovu, Jebáčkovu a Sojkovu

středa 19.  3. 19.00 za Jaroslava a Annu Lajcmanovy, syna Josefa, rodinu Šancovu, d. v o.

pátek  21.  3. 18.00 za Karla Kovaříka a celou rodinu

sobota22.  3.    7.45 za rodiče Sojkovy, syna, vnučku a Boží ochranu pro rodinu

neděle 23.  3.   7.45 za rodinu Ventrubovu, Rosovu, Boží ochranu, duše v očistci

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  16.  3.   9.30 za Farnost

středa   19.  3. 17.30 za P. Blažeje Ráčka, Josefa Bartoška, rodiče,

rodiče Kavalcovy, syna a celou přízeň

neděle  23.  3.   9.30 za rodinu Mičánkovu, Melicharovu a duše v očistci

za JanaKnola, rodiče Knolovy a Macháčkovy

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   16.  3. 11.00 za Františka Jaška, manželku, syna Josefa, pravnuka Vladimíra a dvoje rodiče

čtvrtek  20.  3. 17.00 za rodinu Staňkovu, Balákovu, Lacinovu, živé a + příbuzné

neděle   23.  3. 11.00 za Farnost

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 2.740 Kč, v Křoví 2.750 Kč, v KNV 1.350 Kč.

Křížovou cestu povedou různé stavy: ženy, muži, děti a mládež.

Každou neděli je Pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.15 a v Deblíně v 15.00.

Farnost Lažánky pořádá 11. dubna pouť do Sloupu. Odjezd z Deblína v 7.00.

Farnost Deblín pořádá 15. dubna zájezd na pašije ve Žďáru nad Sázavou.

Odjezd z Deblína v 18.00. Kdo má zájem, přihlaste se do 25. března v sakristii.

Liturgie doby postní nás vede k vnitřní duchovní obnově

a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání,

kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz