Zpět na původní článek na webu

Přehled bohoslužeb od 23. do 30. března 2014

Autor: P. Petr Papoušek <farnostdeblin(at)centrum.cz>, Téma: Archiv ohlášek, Vydáno dne: 22. 03. 2014Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb od 23. do 30. března 2014


Neděle    23. 3. 3. neděle postní

Středa     25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

Neděle    30. 3. 4. neděle postní

 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše

neděle 23.  3.   7.45 za rodinu Ventrubovu, Rosovu, Boží ochranu, duše v očistci

úterý  25.  3. 18.00 za rodiče Horňanských, sestru, bratra, jeho manželku, d. v o.

pátek  28.  3. 18.00 za Josefa Kamlara, sourozence a jejich rodiče

sobota29.  3.    7.45 za rodinu Valachovu, Blabolilovu, Slaninovu

neděle 30.  3.   7.45 za Farnost

 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné

pondělí - pátek: 6.00 a 15.00   sobota: 10.30  neděle: 10.00      

 

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla

neděle  23.  3.   9.30 za rodinu Mičánkovu, Melicharovu a duše v očistci

za JanaKnola, rodiče Knolovy a Macháčkovy

středa   26.  3. 17.30 za Josefa Holánka, rodiče, rodiče Ventrubovy a d. v o.

neděle  30.  3.   9.30 za rodinu Urbánkovu a Bartoškovu

za živou a zemřelou rodinu Holánkovu, Ventrubovu a duše v očistci

 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy

neděle   23.  3. 11.00 za Farnost

čtvrtek  27.  3. 17.00 za Josefa Maloňe, dvoje rodiče, Josefa Knoflíčka, manželku a celou přízeň

neděle   30.  3. 11.00 za rodinu Šustáčkovu a syna, Františka Pestra a rodiče

 

Ve sbírce se vybralo v Deblíně 2.519 Kč, v Křoví 2.085 Kč, v KNV 1.761 Kč.

Křížovou cestu povedou různé stavy: ženy, muži, děti a mládež.

Každou neděli je Pobožnost křížové cesty v Křoví v 9.15 a v Deblíně v 15.00.

Farnost Lažánky pořádá 11. dubna pouť do Sloupu. Odjezd z Deblína v 7.00.

Farnost Deblín pořádá 15. dubna zájezd na pašije ve Žďáru nad Sázavou. Odjezd z Deblína v 18.00. Kdo má zájem, přihlaste se do 30. března v sakristii.

Otec biskup Vojtěch zve mládež na Diecézní setkání mládeže v sobotu

12. dubna 2014 v Brně v katedrále od 8.30. http://brno.signaly.cz

Ohlášky: Dne 28. června 2014 chce přijmout kněžské svěcení Ing. Mgr. Jaroslav Sojka z Deblína. Případné překážky k přijetí svěcení oznamte na faře.

P. Petr Papoušek, Deblín 31, 664 75 mobil: 777 297 616   www.farnostdeblin.cz